Jyrääkö hallibisnes Pirkkolan vanhan metsän?

18.5.2020

 

Esitys uuden liikuntahallin rakentamisesta Pirkkolanmetsään, Keskuspuiston kapeimpaan kohtaan on paljastunut entistäkin kyseenalaisemmaksi. Uusien tietojen valossa hanke on syytä arvioida uudelleen ja halli sijoittaa metsän sijasta esimerkiksi jollekin alueen kolmesta isosta, puolityhjästä parkkipaikasta.

Yleensä kun kaupunki lähtee rahoittamaan jotain hanketta, tehdään tarvearvio. Tästä hankkeesta ei kunnollista tarvearviota ole esitetty. En itse epäile, etteikö Helsinkiin tarvita lisää liikuntahalleja. Mutta onko sellaiselle tarve juuri Pirkkolan alueella, on vähintäänkin epäselvää.

Pirkkolassa on jo palloiluhalli ja alle kilometrin päähän, Kehätien varteen on valmistumassa ensi vuoden kesällä melkein samankokoinen, vastaavaan toimintaan tarkoitettu halli, Kaarelan liikuntakeskus. Siitä vähän itään Kehätien ja Pakilantien kulmaan tulee HNMKY:n liikuntahalli. Kävelyetäisyydellä on myös Maunulan liikuntahalli.

Pirkkolan liikuntahallista ei ole tehty myöskään kunnollista ympäristövaikutusten arviota. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin nyt tekemien selvitysten mukaan kyse on yli sata vuotta vanhasta metsästä, josta löytyy paljon aiemmin oletettua merkittävämpiä luonto-arvoja, myös erittäin uhanalaisia, suojeltuja ja harvinaisia lajeja.

Helsingin yleiskaavassa toteaa velvoittavasti, että ”Keskuspuiston ja Helsinkipuiston yhtenäisyys ja arvot turvataan”. Kaavamääräysten mukaan ”lähtökohtana on säilyttää viherverkoston metsäinen luonne”. Rakentaminen Keskuspuiston kapeimpaan kohtaan ja yli satavuotiaaseen vanhaan metsään on ristiriidassa näiden yleiskaavaan kirjattujen velvoitteiden kanssa.

Rakentaminen nyt esitettyyn paikkaan jättäisi uuden hallin ja Hämeenlinnanväylän väliin vain runsaat 200 metriä. Jo nyt kovalla kulutuksella olevaan pieneen metsään pitäisi mahtua tuhansien ulkoilijoiden käyttämät kävely-, pyöräily-, maastopyöräily-, suunnistus- ja hiihtoreitit. Pirkkolanmetsää tulee hieman supistamaan myös uimahallin suunniteltu laajennus.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan on tarkoitus huomenna päättää tontin vuokraamisesta Pirkkolan liikuntahalli Oy:lle. Päätösesityksen liitteenä oleva Pirkkolan hankesuunnitelma ei ole kuitenkaan julkinen. Miksi, mitä salattavaa halliyhtiöllä on?

Tarvearvion ja ympäristöselvitysten puutteiden lisäksi halliyhtiön talouteen liittyy erikoisia piirteitä.

Pirkkolan halliyhtiön oma pääoma on kaupparekisteritietojen mukaan vain 2 500 euroa, kun esimerkiksi Kaarelan hallihankkeessa yhtiön oma pääoma on 1,16 miljoonaa euroa. Kaupparekisteriin ei ole toimitettu yhtiöltä yhtään tilinpäätöstä. Pirkkolan halliyhtiö on saamassa kaupungilta pitkäaikaista ja edullista lainaa noin 5,3 miljoonaa euroa, kun suunnilleen samankokoinen Kaarelan halli tarvitsi sitä vain 2,2 miljoonaa. Yhtiön ei tarvitse asettaa lainalle muuta vakuutta kuin sen kaupungilta vuokraama tontti. Pirkkolan yksityisen halliyhtiön sanotaan olevan voittoa tavoittelematon, mutta lautakunnalle esitetyn liiteaineiston mukaan se tuottaa viimeistään 2035 alkaen voittoa.

Kaiken lisäksi Pirkkolan halliyhtiölle aiotaan vuokrata hallin vierestä 85 henkilöauton ja 4 linja-auton pysäköintipaikka, joka rakennetaan sekin kaatamalla Keskuspuiston vanhaa metsää. Kun alueella on jo kolme puolityhjää isoa pysäköintialuetta, mitä muuta tämä on kuin yksityisen halliyhtiön tukemista antamalla sille mahdollisuus rahastaa myös pysäköintipaikoilla?

Lautakunta voi palauttaa asian

On tietysti harmillista, että laajempaa keskustelua Pirkkolan uudesta liikuntahallista nousee vasta nyt. Hallivarauksen sijainnista keskusteltiin valtuustossa jo yleiskaavan yhteydessä, mutta asemakaavan varaukset jäivät voimaan. Kun hallihanke nousi esille pari vuotta sitten, otin yhteyttä kaupunkiympäristölautakunnan jäseniin. Valitettavasti kaupunkiympäristötoimialalla kukaan ei halunnut puuttua asiaan, vaikka hallille olisi ollut helposti ja nopeasti osoitettavissa alueelta muu paikka. Keskuspuistoryhmän esitykset johtivat kaupunginhallituksessa äänestykseen, mutta sielläkään muut kuin vihreät ja Vasemmistoliitto eivät halunneet edes selvittää vaihtoehtoja.

Kun uudet tiedot osoittavat tilanteen muuttuneen ja hallihankkeeseen liittyvän monia ongelmia, joita ei ole aiemmin selvitetty, on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla perusteet palauttaa esitys uuteen valmisteluun, jossa selvitetään hallille vaihtoehtoinen paikka. Tämä lykkäisi vähän hallin rakentamista, mutta se on pienempi vahinko kuin vanhan metsän peruuttamaton tuhoaminen.

(Kuvaaja: Susanna Pitkänen)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »