Jyrkkä kuilu päättäjien ja asukkaiden välillä

14.9.2022
Sitran julkaisema kyselytutkimus antaa synkän kuva kuntien ja hyvinvointialuiden päättäjien ja virkamiesten suhtautumisesta asukkaisiin ja demokratiaan. Asukkaat haluaisivat osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon, mutta ”luottamushenkilöistä vain 19 prosenttia ja viranhaltijoista 14 prosenttia on samaa mieltä väittämästä ’yleisesti kansalaisilla on riittävät valmiudet osallistua monimutkaisia päätöksiä koskevaan keskusteluun’. Lisäksi vain kolmannes päättäjistä uskoo, että kansalaisilla on valmiudet arvioida päätöksentekijöiden toimintaa”, ilmenee juuri julkaistusta kyselytutkimuksesta Demokraattiset osallistumismahdollisuudet Suomessa.
Tällainen ylimielinen asenne on valitettavan tuttua myös Helsingistä. Parhaillaankin ollaan Helsingissä lopettamassa suurin osa lähiterveysasemista asukkaita kuulematta ja kaavoitetaan rakentamista arvokkaille viher- ja virkistysalueille vastoin asukkaiden mielipiteitä.
© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »