Kalasataman kortteleita ei pidä myydä

26.8.2009


Kalasataman keskuksen kortteleita ei pidä myydä

Kalasatamaan suunnitellaan isoa keskusta. Rohkenen epäillä, että
likimain kahden Kampin keskuksen kokoinen liike-, toimisto- ja muiden tilojen
kokonaisuus voi osoittautua ylimitoitetuksi. Lisäksi, jos hanke toteutetaan
näin massiivisena, se tuo myös suuren liikennemäärän lisäyksen ja erilaisia
liikennejärjestelyjä.

Kaupunginhallitukselle edellisellä valtuustokaudelle tehty
selvitys osoitti, että kaupunki saa tonteista pidemmällä aikavälillä paremmin
tuoton vuokraamalla kuin myymällä. Myyntihinta saattaa jäädä laman oloissa alhaisemmaksi
kuin on oletettu.

Kaupunginhallitus esittää kuitenkin Kalasataman kortteiden
tonttien myymistä. Tämän ehdotuksen mukaan ostaja rakentaisi yksityisten liike-
ja toimistorakennusten lisäksi myös kaupungin käyttöön tulevat julkiset osat,
kuten sosiaali- ja terveysaseman, osan metroasemaa, jäteaseman sekä kadut,
sillat ja aukiot.

Myyntihinnan ja pitkän aikavälin tonttivuokrien erotuksen
lisäksi tämä voi tulla kaupungille kalliiksi myös julkisen palvelujen tiloista
maksettavien vuokrien takia. Oma kysymyksensä on vielä sekin, miksi julkista
tilaa, jopa katuja ja aukioita annetaan yksityisten liikeyritysten hallintaan.

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä esittää, että valtuusto
päättää hylätä esityksen kohdan A kortteiden myynnistä ja valtuuttaa sen sijaan
kaupunginhallituksen tekemään Kalasataman keskuksen toteuttamiseen
tarvittavista kortteleista pitkäaikaisen vuokra-sopimuksen.

(Esitystä eivät muut ryhmät kannattaneet.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »