Kalasataman rakentamiskilpailun tulos syytä hylätä

11.5.2011

Kalasataman rakentamiskilpailu tulos syytä hylätä

Nyt päätettäväksi esitetyn Kalasataman keskuksen kilpailun lähtökohtia käsiteltiin valtuustossa syksyllä 2009. Vastustin silloin esitystä kolmesta syystä: Pidin tätä likimain kahden Kampin keskuksen kokoista keskusta liian massiivisena tuolle paikalle. Toiseksi olin sitä mieltä, että kaupungin kannalta tontin myyminen on huonompi vaihtoehto kuin pitkäaikainen vuokrasopimus. Ja lisäksi pidin ongelmallisena sitä, että kaupungin peruspalvelut alueella tulevat yksityisen rakennusfirman tai kiinteistösijoittajan omistamiin tiloihin vuokralle.

Kilpailun ongelmallisuutta kuvastaa se, että vain yksi firma eli SRV Yhtiöt on jättänyt tarjouksen. Parin muun kanssa on neuvoteltu, mutta voi kysyä, toimiiko kilpailu, jos vain yksi yhtiö tekee tarjouksen?

Nyt hyväksyttäväksi esitetty tarjous edellyttää rakennusoikeuden rajua lisäämistä vielä siitäkin, mitä on kilpailun lähtökohtana olevassa asemakaavassa. Voimassa olevan kaavan mukaan kokonaisrakennusoikeus on noin 110 000 kerrosneliömetriä. Tämän ehdotuksen mukaan se nostetaan yli 176 000 kerrosneliömetriin.

Tämän ehdotuksen mukaan kaupunki vuokraa keskuksesta tilat terveys- ja sosiaaliasemalle 20 vuodeksi. Tämän todetaan tarkoittavan muun muassa Vallilan terveysaseman ja eräiden Kallion palvelupisteiden lopettamista. Näistä ratkaisuista ei ole kuultu millään tavalla alueen asukkaita.

Rakennusoikeuden massiivisen lisäyksen ja 30 miljoonan euron arvoisen vuokrasopimuksen lisäksi kaupunki maksaa SRV Yhtiöille 50 miljoonaa keskuksen julkisista tiloista. Keskuksen rakentaminen edellyttää lisäksi Itäväylän siirtämistä yli 3 vuoden ajaksi.

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä ehdottaa, että valtuusto hylkää esityksen. Perustelemme tätä myös sillä, että tarjous ei perustu valtuuston hyväksymiin kilpailun lähtökohtiin vaan edellyttää rakennusoikeuden lisäämistä noin 55 prosentilla. 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »