Kannelmäen koulujen yhdistämisesitys

20.1.2016

Kannelmäen koulujen yhdistämisesitys

Tämä Kannelmäen koulujen yhdistämisesitys on taas yksi esimerkki siitä, miten opetusviraston ja opetuslautakunnan esitykset perustuvat toistuvasti virheellisiin tietoihin. Päätösesityksessä puhutaan alueen koulutilojen laskennallisesta väljyydestä, vaikka osa lapsista käy koulua väistötiloissa ja parakeissa jo nyt, ja lasten määrä on kasvussa.  Ongelmia kuvaa sekin, että nykyisistä Kannelmäen koulutiloista yksikään ei sijaitse junaradan länsipuolella, vaikka siellä on valtaosa alueen asunnoista, suurin asukastiheys ja myös lasten määrä kasvussa.

Samalla tämä esitys Kannelmäen kouluista on positiivinen esimerkki siitä, että asian tuominen valtuuston asti, on auttanut korjaamaan esitystä. Kaupunginhallitus lisäsi esitykseen velvoitteen selvittää miten alueen lasten palvelujen akuutin tilanpuute korjataan yhteistyössä eri virastojen kesken.

Kannelmäen koulujen yhteinen vanhempainyhdistys on nostanut esille muitakin puutteita, virheitä ja kysymyksiä tästä päätösesityksestä. Niihin olisi hyvä kuulla apulaiskaupunginjohtajan vastaukset täällä valtuustossa.

Opetusviraston lähikoulutavoite on 75 prosenttia. Se on puolet enemmän kuin Kannelmäessä nyt. Mitä toimenpiteitä opetusvirastossa on suunniteltu tavoitteen toteuttamiseksi ja sen edellyttämien yläasteen tilojen lisäämiseksi?

Päätösesityksessä todetaan Pelimannin ala-asteen sulkeminen, mutta esityksen liitteenä oleviin tilatietoihin koulu sisältyy edelleen. Kaarelanraitin koulu toimii tämän lukuvuoden ajan väistötilana Pelimannin oppilaille, vaikka se päätettiin aiemmin kouluverkkotarkastelussa sulkea. Onko opetusvirasto valmistellut Kaarelanraitin koulun säilyttämistä myös tämän lukuvuoden jälkeen, kun Pelimannin koulu on suljettu pysyvästi?

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »