Kansalaisliike pelasti 10 hehtaaria – vihreät myivät lähes 50 hehtaaria Keskuspuistosta

14.6.2016

Kansalaisliike painosti kaupunkisuunnittelulautakunnan vähentämään hieman Helsingin Keskuspuistoon yleiskaavassa esitettyä rakentamista. Rakentamiselle esitetystä yli 50 hehtaarista vähennettiin 10 hehtaaria. Kokoomuksen Risto Rautavan ja vihreiden Osmo Soininvaaran johdolla syntynyt ehdotus uhraa kuitenkin gryndereille lähes 50 hehtaaria ainutlaatuisesta, yli satavuotiaasta Keskuspuistosta.

Vihreät myivät osan Keskuspuistosta saadakseen ”lisää kaupunkia kaupunkiin” – ikään kuin hyvään kaupunkiin eivät kuuluisi myös luonto- ja viheralueet. Samalla he sopivat oikeiston kanssa siitä, että kaupunkibulevardien toteuttaminen ei edellytä tietullien kaltaisia keinoja vähentää yksityisautoilua. Keskuspuiston kaventamista yritetään peitellä katteettomilla lausumilla ekologisen käytävän ja luonnonmukaisten luontoalueiden säilyttämisestä Maunulan ja Pirkkolan urheilupuiston alueilla, joita lautakunnan esitys juuri rajusti leikkaa.  Mitä muuta kuin viherpesua on tällaisen ratkaisun kehuminen vihreiden tiedotteessa?

Kaupunkisuunnittelulautakunnan yksimielisyys on surullinen osoitus myös SDP:n ja Vasemmistoliiton edustajien omaksumasta grynderilinjasta. 1960-70-luvuilla uhrattiin rakentamiselle paljon arvokkaita vanhoja taloja ja kaupunkikulttuuria. Nyt ollaan toistamassa samaa virhettä Keskuspuiston ja eräiden muiden korvaamattomien viheralueiden suhteen.

Valtuustokäsittelyssä poistettava Keskuspuistoon esitetty rakentaminen

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä vastustaa Keskuspuistoon rakentamista ja esittää lautakunnan esityksen korjaamista valtuustokäsittelyssä niin, että Keskuspuiston säilytetään vähintään nykyisessä laajuudessa. Kun Helsingin asukasmäärä kasvaa, kasvaa myös Keskuspuiston ja muiden viher- ja virkistysalueiden tarve.

Keskuspuistoon rakentamisesta voidaan luopua ilman, että vähennetään asuntotuotantoa, sillä yleiskaavaehdotukseen sisältyy noin kaksi kertaa enemmän rakennusalaa kuin tarvitaan kaavaesityksen tavoittelemaan, ennustettua paljon nopeampaan kasvuun. Ylimitoitetun kaavavarannon lisäksi ehdotus perustuu liikenneratkaisuihin, joiden toisenlaisella toteuttamisella voitaisiin esimerkiksi Keski-Pasilaan rakentaa yhtä paljon enemmän kuin nyt esitetään leikattavaksi Keskuspuistosta.

On hienoa, että Keskuspuiston puolesta syntynyt kansalaisliike aikoo jatkaa toimintaa muun muassa kokoamalla Keskuspuiston uhatuille alueille ihmisketjun elokuun lopulla. Juuri kansalaistoiminta pakotti lautakunnan jo hieman vähentämään lautakunnan syksyllä Keskuspuistoon esittämää rakentamista, jota sekä Rautava että Soininvaara vielä aiemmin keväällä kannattivat innokkaasti, koska niillä ”ei ole merkittäviä virkistysarvoja eikä luontoarvoja”.

Kansalaistoiminnalla voidaan vielä vaikuttaa syksyllä valtuustoon tulevan yleiskaavaehdotuksen korjaamiseksi myös muilta osin, esimerkiksi Ramsinniemen, Tuomarinkylän kartanon ja Helsinki-puiston viher- ja virkistysalueiden pelastamiseksi rakentamiselta.

(Kuva Rasti Jyry)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »