Kansalaistoiminta saattaa pelastaa Pirkkolan toisen metsähehtaarin

23.11.2020
Pirkkolan monitoimihallin viereen Pirkkolan metsään osoitettu noin hehtaarin pysäköintialue ei saanut Helsingin kaupunginhallituksen enemmistön tukea. Kaupunkiympäristölautakunnan lupajaoston aiemmin yksimielisesti hyväksymän parkkipaikan sijaan ”pysäköintipaikat tulisi toteuttaa muulla tavalla kuin Keskuspuistoa kaventamalla”, päätti kaupunginhallitus vastauksessaan Jussi Chydeniuksen aloitteeseen.
Päätös on erävoitto kansalaistoiminnalle. Sitä edelsivät lukuisat vetoomukset, keskustelut ja Keskuspuistoryhmän esitykset kaupunginhallituksen jäsenille. Ja koko jo kolmatta vuotta jatkunut kansalaisvaikuttaminen.
 
Apulaispormestari Anni Sinnemäen mukaan uusia pysäköintipaikkoja on alustavasti suunniteltu Pirkkolantien varteen. Siellä on jo parkkialue. Osa siitä on ollut rullaluistelijoiden käytössä, mutta tuo osa on em. lupajaoston päätöksenperusteella osoitettu monitoimihallin muille uusille pysäköintipaikoille. Metsään aiotusta hehtaarin parkkialueesta ei Pirkkolantien varteen voi siirtää kuin pienen murto-osan, koska nykyisen parkkialueen itäpuolella tulee heti vastaan Pirkkolan pientaloalue, eteläpuolella hautausmaa ja länsi- ja pohjoispuoli on Keskuspuistoa.
– Mihin ja mikä määrä uusia parkkipaikkoja siis aiotaan sijoittaa Keskuspuistoa kaventamatta? Maan alle voisi tietysti olla hyvä ratkaisu, ja jo sellainen halliyhtiön tarpeisiin tehdään, olisi yhtiön syytä myös osallistua kustannuksiin.
 
Kaupunginhallitus hyväksyi asiasta myös toisen esityksen, jonka mukaan pysäköinnin tarpeesta tehdään selvitys ”kun uudet urheilupaikat ja raidejokeri ovat käytössä”. Tämä on vielä erikoisempi muotoilu. Sen mukaan siis ensin rakennetaan pysäköintipaikkoja uudelle hallille ja vasta sen jälkeen arvioidaan laajemmin niiden tarvetta.
 
Päätöksissä sivuutettiin se, että maankäyttö- ja rakennuslain mukaan pysäköintipaikat tulee sijoittaa rakennettavalle tontille, jos niille ei ole asemakaavassa osoitettu erikseen muuta paikkaa. Tässä tapauksessa asemakaavassa ei ole osoitettu erikseen paikkaa uuden hallin pysäköinnille. – Eikö laki olekaan kaikille sama?
 
Keskuspuistoryhmä esitti kaupunginhallitukselle yhtenä mahdollisuutena Pirkkolan liikuntapuiston liittymässä Kehä-ykkösellä olevaa, käytöstä jostain syystä poistettua pysäköintialuetta. Sieltä on uudelle hallille vain noin 500 metriä.
 
Valmista ei viis vielä tullut. Sunnuntaina Pirkkolan tuhotun metsän luona, uimahallin länsikulmalla järjestettävä ”Elegia Pirkkolan metsälle” ei olekaan vain muistotapahtuma halliyhtiön kaatamalle metsälle. Se on myös haaste ja mahdollisuus keskustella, miten jatkamme toimintaa jäljellä olevan metsän ja Keskuspuiston puolesta.
© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »