Käpylän tontin myymistä vastaan

27.4.2011

Käpylän tontin myyntiä vastaan

Kaupunginhallitus esittää tämän
Käpylän aseman luona olevan tontin vuokraamista osto-optiolla YIT Rakennus
Oy:lle. Sen pääkäyttäjäksi tulisi Fingrid.

Myymistä perustellaan
työpaikkarakentamisella raideliikenneyhteyden äärelle ja toiseksi kiinteistöjen
myyntituloille asetettujen tavoitteiden saavuttamisella. Ensiksi mainittu
perustelu on sikäli kyseenalainen, että juuri sijaintinsa takia tontti voisi
olla myös vuokrakohteena kiinnostava.

Perustelu myyntitulotavoitteista
taas on pidemmällä aikavälillä katsoen kyseenalainen. Todennäköisesti tontista
saa muutaman vuoden kuluttua suuremman hinnan ja pitkäaikaisella
vuokrasopimuksella siitä saa vuosien saatossa yhteensä vielä enemmän.

Esitän, että asia palautetaan
uudelleen valmisteltavaksi niin, että tontin vuokrasopimukseen ei sisälly
osto-optiota.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »