Kaupunki murtamaan rakennusalan hintakartelleja

28.11.2007


Tämä aloite koskee siis kaupungin oman rakennusyksikön perustamista erityisesti vuokra-asuntotuotantoa ja peruskorjausta varten. Kaupunginhallituksen mukaan siihen ei ole tarvetta. Aloitteeseen ei ole pyydetty edes asianomaisten virastojen ja lautakuntien lausuntoa.

Pidän tällaista silmien sulkemisena todellisuudelta. Ellei sitten ole kyse siitä, että ei halutakaan vaihtoehtoja suurten rakennusliikkeiden hallitsemille markkinoille.

Kaupungilla on asuntotuotantotoimisto ATT. Sillä on kuitenkin vaikeuksia saada edes tarjouksia kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamisesta. Suuret kansainvälisesti toimivat rakennusliikkeet ovat syöneet markkinoilta monet keskikokoiset yrittäjät. Nyt isot hallitsevat markkinoita eivätkä halua tehdä tavallista ara-tuotantoa. Niiden intressissä on rakentaa ja myydä mahdollisimman kalliilla.

Edellisessä valtuuston kokouksessa olivat esillä rakennusalalle muodostuneet hintakartellit. Kun esimerkiksi huoltotunnelin hintatarjoukset nousevat 18 kuukaudessa yli 63 prosenttia eikä tarjouksia edes saada kuin kahdelta tunnelia jo rakentavalta urakoitsijalta, on turha puhua mistään kilpailusta.

Jos tähän kaupunkiin halutaan merkittävässä määrin lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, pitää kaupungin ryhtyä rakentamaan niitä itse. Helsingillä on uusien rakennuskohteiden lisäksi edessä yhteensä miljardien arvoisia peruskorjaustöitä kiinteistöjen, energiaverkkojen ja vesijohtoverkkojen kunnostamisessa. Oman rakennusyksikön perustamisella voitaisiin säästää merkittäviä summia ja samalla luoda työpaikkoja rakennusalalle.

Tähän asiaan on mielestäni syytä palata perusteellisemmin. Siksi esitän, että valtuusto palauttaa aloitevastauksen uudelleen valmisteltavaksi niin, että siihen pyydetään asianomaisten virastojen ja lautakuntien lausunnot.

 

 

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »