Kaupunki voisi hillitä vuokrien nousua

30.9.2023

Korkeat asumismenot ja edullisten vuokra-asuntojen puute ovat Helsingin suurimpia ongelmia. Siihen vaikuttavat monet tekijät, yhtenä Helsingin kaupunki.

Nyt kaupungin asuntoyhtiö HEKA valmistelee isoja vuokrankorotuksia. Maunulassa ne olisivat keskimäärin 11,2 % ja iso osa vuorista nousee jo Maunulan keskimääräisen tason yläpuolelle.

Sanotaan, että HEKAn vuokrat määräytyvät omakustannusperiaatteella. Tarkemmin katsoen näin ei kuitenkaan ole. HEKA toteuttaa vuokrantasausta, jolla vanhempien talojen vuokralaiset maksavat oman asumisensa lisäksi osan muiden talojen rakentamis- ja korjauskustannuksista. Lisäksi kaupunki kerää markkinaehtoisilla tonttivuokrilla voittoa, jota myös hekalaiset maksavat vuokrissa. Eikä omakustannusperiaate ei toteudu energiakuluissakaan, joita Helen-yhtiö on nostanut ylivoittoa tehden.

Vuokria nostaa HEKAssa nyt myös rakentamis- ja korjauslainojen sitominen euribor-korkoihin. Se oli nollakorkojen aikana edullista, mutta käytäntöä on jatkettu myös korkotason noustessa, vaikka kaupunki saisi lainaa edullisemminkin ehdoin.

Satoja miljoonia euroja ylijäämää tekevä Helsinki voisi osaltaan hillitä asumismenojen nousua niin HEKAssa kuin yleisemminkin. Se voisi kehittää rahoitusjärjestelyjä, joilla tasoitetaan kaupungin asuntojen rakentamisen ja peruskorjaamisen korkokulujen nousua. Kaupunki voisi alentaa tonttivuokrien tuottotavoitteita. Helen voisi tarjota helsinkiläisille energiaa markkinahintoja edullisemmin eriyttämällä toimintaansa.

(Artikkeli Maunulan Sanomiin 3/2023)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »