Kaupunkibulevardin ongelmia

7.3.2024

Suunnitelmissa Tuusulanväylän muuttamisesta kaupunkibulevardiksi on sivuutettu kaksi olennaista asiaa: viheralueiden merkitys ja sote-palvelujen tarpeet. Suunnitelmien korjaaminen näiltä osin on tärkeää sekä uuden alueen että meidän lähellä asuvien kannalta.

Bulevardikaupungin kaavarunkoluonnoksessa esitetään rakentamista Maunulanmetsästä Suursuonpuiston kautta Patolanmetsään kulkevan viheryhteyden päälle. Tämä yleiskaavaankin merkitty Keskuspuiston ja Helsinkipuiston yhdistävä tärkeä viheryhteys korvattaisiin Suursuolla kapealla rakennetulla puistolla, johon siirrettäisiin Maunulanpuron uoma.

Kaavarungon tavoitteena on rakentaa 15 000 – 17 000 asukkaan ja noin 7 000 työpaikan alue. Viheralueiden tarve kasvaa, mutta ne supistuvat. Rakentamisen alle jäisi toistakymmentä hehtaaria metsäisiä alueita. Lisäksi menetettäisiin osa niittyverkostosta ja Suursuon viljelypalstat. Tämä on ristiriidassa Helsingin viherverkoston ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamisen tavoitteiden kanssa.

Keskuspuistoryhmä on perustellusti esittänyt Maunulan ja Tuusulanväylän väliin ehdotetun rakentamisen vähentämistä poistamalla luonnoksesta toinen, läntinen korttelirivi ja kaventamalla eräitä kortteleita todellisen viheryhteyden turvaamiseksi Patolanmetsään.

Suunnitelmasta puuttuvat yllättäen kokonaan sote-palvelut, vaikka niiden tarve tietysti kasvaa. Kaupungin sote-toimialan onkin syytä luopua aikeista lopettaa Maunulan ja Paloheinän terveysasemat, hammashoitolat ja neuvolat.

 

(Kirjoitus Maunulan Sanomiin 1/2024)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »