Kaupunkipuisto Helsinkiin

25.4.2012

Nyt käsiteltävässä kuntalaisaloitteessa tehty esitys kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin on tärkeä. Tällaisia laissa määriteltyjä kaupunkipuistoja on perustettu jo useisiin kaupunkeihin ja viimeksi Turku on tehnyt asiasta esityksen.

Vallilan siirtolapuutarhayhdistyksen ja useiden muiden yhdistysten kannattamassa aloitteessa esitetään valmisteltavaksi esitys kaupunkipuistosta, johon voisivat kuulua keskuspuisto, siihen liittyvät viherkäytävät, Vantaanjoen alue, luonnonsuojelualueet, vanhat puutalokaupunginosat, siirtolapuutarha-alueet, kaupunkimetsiä, Suomenlinna jne.

Apulaiskaupunginjohtaja ja kaupunkisuunnittelulautakunta eivät pidä kansallista kaupunkipuistoa tarpeellisena Helsingissä, koska vastaavia tavoitteita voidaan toteuttaa valmisteilla olevalla Helsinki-puistolla.

Osa aloitteessa esitetyistä alueista ei kuitenkaan kuulu Helsinki-puiston suunnitelmiin. Lisäksi osa on Kivinokan ja Vallilanlaakson tapaan jatkuvasti erilaisten kilpailevien suunnitelmien kohteena.

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä kannattaa tätä kuntalaisaloitetta. Toivomme, että siinä esitetyt näkökohdat otetaan huomioon myös yleiskaavatyössä ja muissa suunnitelmissa.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »