Kehä II:n jatko syytä haudata

6.10.2010

Tässä ehdotuksessa lausunnoksi Kehä-kakkosen jatkamisesta suhtaudutaan hankkeeseen kriittisesti. Muotoilut jättävät kuitenkin asian paljolti auki.

Tässä sanotaan aika kauniisti, että hanke ”ei tue parhaalla tavalla maankäytön kehittämistä ja eheän kaupunkirakenteen syntymistä”. Asukkaiden ja myös useiden lautakuntien lausuntojen perusteella voisi todeta suoraan, että Kehä-kakkonen on ristiriidassa joukkoliikenteen osuuden lisäämiseen tähtäävien liikenne- ja ympäristötavoitteiden kanssa. Kuten ympäristökeskus lausunnossaan toteaa, tätä ”voidaan pitää ensisijaisesti henkilöautoliikennettä lisäävänä hankkeena”.

Lausunnossa esitetään tutkittavaksi kevyempää vaihtoehtoa. Toisaalta todetaan, että ”jos päätetään pitäytyä nyt käsillä olevassa yleissuunnitelmassa”, Kehä II tulee toteuttaa pääasiassa valtion rahoituksella. Näin tässä jätetään auki mahdollisuus Kehä-kakkosen toteuttamiselle, ja jopa sen toteuttamiselle esitetyn yleissuunnitelman pohjalta.

Liikenteen ongelmia ei vähennetä lisäämällä ensisijassa yksityisautoilun tarpeisiin rakennettuja väyliä. Niillä korkeintaan siirretään ongelmia paikasta toiseen samalla kun autoilu lisääntyy. Kehä-kakkosen yhteiskuntataloudellinen hyöty on arvioitu yksipuolisesti autoliikenteen näkökulmasta. Tälläkin tavalla arvioituna reippaasti yli 600 miljoonan hanke on kannattamaton. Kannattavuus olisi vielä kyseenalaisempi, jos väylähankkeen vaikutukset ihmisten elinympäristöön, maankäyttöön, viheralueille ja väylän lähialueille olisi arvioitu kokonaisvaltaisemmin.

Kehä-kakkosen pitäminen mukana Helsingin seudun liikennejärjestelmän suunnitelmissa haittaa muun muassa Hämeenlinnanväylän lähellä asuvia, koska pientaloalueen tulevaisuus on jatkuvasti vaakalaudalla. Se haittaa myös lähialueiden kaavoitusta ja kehittämistä. Tässä suhteessa ns. kevyempi vaihtoehto ei paljonkaan helpota tilannetta.

Käytännössä Kehä-kakkonen kilpailee valtion ja kuntien rahoituksessa muun muassa Raide-Jokerin kanssa. Helsinkiä ja poikittaista joukkoliikennettä ajatellen valinta on SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmän mielestä selvä, hylätään Kehä-kakkonen ja vauhditetaan raideliikenteen hankkeita.

Ehdotan, että valtuusto päättää muuttaa lausunnon tiivistelmän 3.kappaleen sivulla 3 ja vastaavasti sivun 7 ensimmäisen kappale kuulumaan seuraavasti: Kaupunginvaltuusto katsoo, että Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulisi käynnistää kaupunkien ja muiden sidosryhmien kanssa tarkastelu, jossa selvitetään yhteistyössä vaihtoehdot Kehä II –väylälle niin, että ensisijaisena lähtökohtana on joukkoliikenteen edistäminen.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »