Kemijärven tehtaan jatkolle monia mahdollisuuksia

2.12.2007


Kemijärven sellutehtaan jatkolle on monia mahdollisuuksia. Tehtaan toiminnan jatkamista ei tarvitse jättää riippumaan Stora Enson hallituksesta, joka haluaa maksattaa työntekijöillä laskut Pohjois-Amerikkaan tekemistään miljardien virheinvestoinneista ja pitää hintoja korkeina rajoittamalla tuotantoa.

Matti Vanhasen hallitus voi yhtenä Stora Enson pääomistajista vaatia lopettamispäätöksen kumoamista ja tehtävissään epäonnistuneen yhtiön hallituksen vaihtamista. Jos Sora Enso ei suostu jatkamaan tehtaan toimintaa, valtiovalta voi itse jatkaa kannattavan tehtaan toimintaa tai vaatia sen myymistä uusille omistajille.

Eräänä vaihtoehtona on muuttaa sellutehdas biopolttoaineen tuotantolaitokseksi. Puusta ja hakkuutähteistä voidaan valmistaa nestemäistä tai kaasumaista biopolttoainetta sähkön ja lämmön tuotantoon sekä liikennepolttoaineeksi. Biopolttoaineen tuotannon käynnistäminen valtiovallan toimesta loisi kestävän kehityksen näköaloja Kemijärvelle, jossa on jo valmiina tähän toimintaan tarvittavaa osaamista, teknologiaa ja puunkorjuuverkostoja. Se tukisi myös ilmastonmuutoksen torjumista.

Yksityistämispolitiikan laskuja

Stora Enson Kemijärven ja myös Summan tehtaita uhkaava lopettaminen kertoo karulla tavalla siitä, mihin jo Paavo Lipposen hallituksen kaudella päätetty valtionyhtiöiden yksityistämisen linja on vienyt. Matti Vanhasen hallitus ei voi kuitenkaan pakoilla vastuutaan tehtaiden tulevaisuudesta vetoamalla tekopyhiin ja virheellisiin tulkintoihin pörssisäännöistä. Jokaisen yhtiön omistajilla on oikeus ja velvollisuuskin valvoa yhtiöiden toimintaa ja ryhtyä toimiin tarvittaessa vaikka ylimääräisen yhtiökokouksen kautta, jos yhtiön toimiva johto vaarantaa omistajien ja yhtiön etuja.

Ei missään pörssisäännöissä ole määrätty, että vain yksityiset suursijoittajat saavat vaikuttaa yhtiöiden toimintaan vaatimuksillaan voittojen kasvattamisesta esimerkiksi sulkemalla tehtaita tai siirtämällä tuotantoa muualle. Hallituksen omienkin toimien ristiriitaisuutta kuvaa se, että samaan aikaan kun se ei muka voi puuttua pörssiyhtiön toimintaan kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen on valmis kiertämään korkeimman oikeuden päätöksiä Vuotoksen altaasta.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »