Kenen asialla EU:ssa, kokoomus ja perussuomalaiset?

24.5.2019

 

Uskomme Eurooppaan, julistaa kokoomuksen EU-vaalitunnus. Mutta kenen asialla kokoomuksen mepit ovat EU-parlamentissa? Perussuomalaiset puolestaan vaativat ”Jotain rajaa”, mutta kenelle?

Tällaisten tunnusten ja mielikuvien taakse jäävät usein käytännön teot. Tämä koskee erityisen paljon EU-vaaleja, koska hyvin harvoin mediassa kerrotaan, miten mepit ovat europarlamentissa toimineet.

Kokoomus kehuu mielellään olevansa Suomen EU-mielisin puolue, ja tämä näkyy sen meppien linjassa. Sen sijaan perussuomalaisten meppien äänestyskäyttäytyminen on ollut ihan muuta kuin heidän EU-kriittiset puheensa suomalaisten asialla olemisesta.

Tässä eräitä esimerkkejä siitä, mitä saa, jos äänestää kokoomusta tai perussuomalaisia eurovaaleissa:

Lähetetyn työvoiman direktiivi

– Europarlamentissa perussuomalasten Jussi Halla-aho ja kokoomuksen Petri Sarvamaa vastustivat esitystä, jonka mukaan myös ulkomaalaisille ns. lähetetyille työntekijöille pitää maksaa työntekomaan työehtosopimusten mukainen palkka. Heidän vastustamansa direktiivi pyrkii myös rajoittamaan perusteetonta nollatuntisopimusten käyttöä.

Yritysvastuu

– Jussi Halla-aho ja pääosa kokoomuksen mepeistä vastusti esitystä, jonka mukaan EU:ssa tarvitaan sitovat säännöt yritysvastuusta, joka asettaa yrityksille velvoitteen selvittää toimintansa ihmisoikeusvaikutukset.

Veronkierto

– Halla-aho ja kokoomuksen mepit vastustivat esitystä aggressiivisen verokilpailun rajoittamisesta säätämällä yritysverotukselle vähimmäistaso ja laajentamalla suurten yritysten veroraportointivelvollisuutta.

Sukupuolten tasa-arvo

– Halla-aho ja pääosa kokoomuksen edustajista vastusti esitystä, jonka mukaan EU:n ja jäsenvaltioiden tulee toimia naisten ja miesten välisen palkkojen epätasa-arvon pienentämiseksi. He vastustivat myös esitystä, että EU:n budjettiin pitää sisällyttää sukupuolivaikutusten arvio.

CETA- ja TTIP-sopimukset

– Kokoomus ja Halla-aho (ja myös SDP:n, RKP:n ja pääosa keskustan edustajista) äänestivät EU:n ja Kanadan välisen CETA-sopimuksen puolesta. He tukivat myös TTIP-sopimukseen esitettyä sijoittajien investointisuojaa ja oikeusvaltion ohittavaa ISDS-riitojenratkaisujärjestelmää.

Uusiutuva energia

– Perussuomalaiset vastustivat uusiutuvan energian suosimista EU:n energiastrategiassa.

Energiatehokkuuden nostaminen

– Kokoomus ja Halla-aho vastustivat energiatehokkuustavoitteen nostamista EU:ssa.

Oikeus puhtaaseen veteen

– Halla-aho vastusti esitystä, jonka mukaan jäsenvaltioiden tulee turvata puhtaan veden saanti kaikille.

GMO-lajikkeet

– Kokoomus (paitsi Sirpa Pietikäinen) ja perussuomalaiset (samoin RKP, SDP, keskusta) kannattivat geenimuunneltujen lajikkeiden pääsyn helpottamista EU-maihin.

Arktisen suojelu

– Kokoomus ja Halla-aho (sekä keskusta ja RKP) vastustivat öljynporauksen kieltämistä arktisen jäisillä vesialueilla.

Asevienti

– Kokoomus ja Halla-aho (sekä keskusta ja RKP) vastustivat esitystä lopettaa asevienti maihin, joissa vientiä voi hyödyntää vakavissa ihmisoikeuksien loukkauksissa.

Palestiina

– Perussuomalaiset ja kokoomuksen Sarvamaa vastustivat sitä, että parlamentti tukee periaatteessa Palestiinan valtion tunnustamista.

Unkari

– Halla-aho ja Sarvamaa vastustivat esitystä, jonka mukaan oikeusvaltion ja demokratian vakava loukkaaminen Unkarissa antaa aihetta EU:n toimiin asiassa.

Kuolemantuomio

– Halla-aho vastusti kuolemanrangaistuksen poistamisen asettamista EU:n kansainväliseksi tavoitteeksi.

*****

Kaikkiaan EU-parlamentti on käsitellyt yhdessä neuvoston kanssa nyt päättyvällä viisivuotiskaudella noin tuhat erilaista esitystä, jotka komissio on valmistellut. Nämä esimerkit kertovat siitä, millä asialla kokoomus ja perussuomalaiset europarlamentissa ovat. Eivät ainakaan työntekijöiden, hyvinvointivaltion, ympäristön, demokratian ja solidaarisuuden asialla.

Onneksi on vaihtoehto: Toisenlainen Eurooppa, jossa ihmisten ja luonnon hyvinvointi asetetaan voittojen edelle. Sunnuntain vaalissa on mahdollisuus esittää vasemmistolainen protesti ja hylätä alistuminen eurokomentoon, ja samalla vastalause ja vaihtoehto myös kansallismielisyyden valekaapuun pukeutuneelle äärioikeistolle.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »