Kenkää keskustatunnelille, rahaa joukkoliikenteelle

21.5.2008

Tästä päätösehdotuksesta on syytä onnitella Kenkää keskustatunnelille
–kansalaisliikettä. Se on osoittanut, että kansalaistoiminnalla voi vaikuttaa,
vaikka tämä ei ole aina helppoa. Toivottavasti tätä kuntalain mukaista
aloiteoikeutta käytetään jatkossa entistä laajemmin.

Päätösesityksen perustelut kuvaavat sitä, miten
ristiriitainen valmistelu on ollut. Perusteluissa vähätellään vaikutuksia,
joita tunnelin toteuttamisella olisi autoilun ja hiilidioksidipäästöjen
lisääntymiseen. Toisaalta perusteluissa torjutaan kansalaisliikkeen esittämät
vaihtoehtoiset investoinnit joukkoliikenteeseen, joilla vähennettäisiin
keskustan autoliikennettä ja päästöjä. Lisäksi perusteluista henkii muualla
maailmassa jo moneen kertaan vääräksi todistettu kuvitelma siitä, että
keskustan elinvoimaisuus riippuu
yksityisautoilun suosimisesta ja että ruuhkat vähenevät rakentamalla lisää
ajoväyliä. 

Onneksi kaupunginhallituksen esityksessä ei nojata näihin
perusteluihin vaan luovutaan keskustatunnelin suunnittelusta sekä
ilmastopoliittisten että taloudellisten perusteiden nojalla. Asukkaiden
aloiteoikeutta kohtaan olisi tosin osoittanut suurempaa arvostusta se, että
päätösesityksessä olisi otettu selvemmin ja myönteisemmin kantaa myös itse
aloitteeseen.

Vastatuuleen joutunutta keskustatunnelia on yritetty ajaa
läpi puhumalla siitä, että asemakaava ei tarkoita vielä rakentamispäätöstä.
Tosiasia on kuitenkin se, että kaavan valmistelussa pitää arvioida ja ottaa
kantaa eri vaihtoehtoihin. Asemakaavaan tehtävää tilavarausta ei tarvita, jos
valitaan joukkoliikenteeseen nojaava keskustan kehittämisen linja.
Tilavarauksen tekeminen kaavaan olisi vain omiaan vaikeuttamaan keskustan
toimintojen ja kiinteistöjen muuta kehittämistä. 

Keskustatunnelin rakentaminen olisi tullut tolkuttoman
kalliiksi. Tunnelin suunnittelusta luopuminen antaa nyt mahdollisuuden arvioida
uudelleen myös tuleville vuosille tehtyjä liikenteen investointiohjelmia.
Nykyisissä investointiohjelmissa on varauduttu keskustatunneliin. Nämä
varaukset voidaan nyt siirtää joukkoliikenteen kehittämiseen, ja myös kävelyn
ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen. Nykyisissä investointiohjelmissa on
henkilöautoliikennettä palveleviin hankkeisiin varattu vuosille 2007 – 2012 yli
900 miljoonaa. Sen sijaan joukkoliikenteen, kävelykeskustan ja kevyen
liikenteen hankkeisiin on varattu vain 365 miljoonaa.

Ehdotan, että valtuusto hyväksyy seuraavan ponnen: Valtuusto
kehottaa kaupunginhallitusta valmistelemaan seuraavan taloussuunnitelman yhteyteen
esityksen siitä, miten liikenteen investointiohjelman painopistettä siirretään
joukkoliikenteen edistämiseen.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »