Keski-Vuosaaren kaava ja aluekeskus

29.8.2016

Valtuustossa

Keski-Vuosaaren kaava ja pohjoinen aluekeskus

1960-luvun Keski-Vuosaaren alueen ominaispiirteitä ovat väljyys, isot tontit ja luonnonmetsäkaistaleet. Tähän arkkitehtuuriin ja maisemakulttuuriin liittyy paljon arvokasta, kuten Vuosaari-seuran, Vuosaaren asukastoimikunnan ja Vuosaari-säätiön lausunnoissa tuodaan esille. Valitettavasti kaikkia näitä arvoja ei ole tässä asemakaavaehdotuksessa tunnustettu.

Kaavaesityksen keskeisin asia on kuitenkin positiivinen eli ostarin laajennus. Kaava mahdollistaa ostarin laajennuksen lisäksi mm. nuorisotilojen, vanhuspalvelujen ja asukaspuiston toteuttamisen. Vuosaarelaisten yhdistysten lausunnoissa toivotaan muun muassa Pylvässalin käyttäjille laajennettavalta ostarilta samantapaisia paikkoja, joita on tehty esimerkiksi Myllypuroon.

Vuosaaressa on noin 37 000 asukasta, mutta ei yhtään vanhusten palvelukeskusta. Ostaria laajennettaessa tai jostain muusta uudesta rakennuksesta olisi syytä etsiä tiloja tähän.

Ehdotankin, että valtuusto hyväksyy seuraavan ponnen: Hyväksyessään asemakaavan valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet valmistella hanke vanhusten palvelukeskuksen saamiseksi Vuosaareen.

(Pontta kannatti Tuomo Valokainen sd. Valtuuston enemmistö torjui ponnen äänin 27 – 1 – 51)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »