Keskuspuistoon ei pidä rakentaa

27.2.2015

Viime vuonna vietettiin Helsingin Keskuspuiston satavuotisjuhlia. Samaan aikaan kaupunkisuunnitteluvirasto valmisteli luonnoksen Helsingin uudeksi yleiskaavaksi, joka ulottaa rakentamista laajasti myös Keskuspuiston alueelle.

Hämeenlinnanväylä on tarkoitus muuttaa kaupunkibulevardiksi, jonka varrelle tulisi noin 20 000 asukasta ja lisäksi liike- ja toimitiloja. Suurin osa rakentamisesta tulisi Keskuspuiston alueelle, jota aiotaan kaventaa myös Maunulan eteläpuolelta. Lisäksi aiotaan kaventaa Maunulan-Oulunkylän viheryhteyttä ja Helsinkipuistoa muun muassa Tuomarinkylän kartanon alueella.

Tämä on kaavaluonnoksen suurimpia rakentamiskohteita. Esitetty kaava mahdollistaisi yli 2 miljoonan kerrosneliön rakentamisen Hämeenlinnanväylän varteen. Väylän itäpuolelle, Keskuspuistoon on kaavailtu isoja melko korkeita umpikortteleita, paikoin jopa moneen riviin, kaikkine piha- ja huoltokatuineen.

Helsinkiin tarvitaan lisää asuntoja ja työpaikkoja. Yleiskaavan lähtökohdaksi on kaupunkisuunnitteluvirastossa asetettu kuitenkin erittäin voimakas kasvu. Tavoitteena on 260 000 asukasta ja 180 000 työpaikkaa lisää. Onko näin voimakas kasvu ja keskittäminen toivottavaa helsinkiläisten, saati muun Suomen kannalta?

Keskuspuisto on Helsingin suurin yhtenäinen viher-, metsä- ja virkistysalue. Jokainen siellä liikkuva on voinut todeta Keskuspuistoon kohdistuvan jo nyt paljon ulkoilu- ja virkistyskäyttöä. Kun Helsingin asukasluku kasvaa joka tapauksessa merkittävästi, kasvaa myös viher- ja virkistysalueiden tarve. Keskuspuisto pitää suojella rakentamiselta. Myöskään viheryhteyttä Keskuspuiston ja Helsinkipuiston välillä ei pidä heikentää.

Yleiskaavaluonnos hävittäisi yli kolmanneksen Helsingin nykyisestä metsäluonnosta ja yli viidenneksen muista viheralueita. Pidän tätä vääränä suuntana. Helsinkiä voidaan monin paikoin tiivistää, mutta sillä ei pidä tuhota viheralueita eikä monia Maunulan tavoin aikoinaan hyvin suunniteltuja asuinalueita.

(Julkaistu Maunulan Sanomat 1/2015)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »