Keskustan huoltotunnelin hinta

17.5.2006


Tämän keskustan maanalaisen huoltoväylän hinnan nousua koskevan ehdotuksen perusteluista ilmenee, että maanalaisiin louhintatöihin erikoistuneita urakoitsijoita on Suomessa vain muutamia ja että ne käyttävät hyväksi asemaansa nostamalla tarjoushintoja nyt, kun käynnissä on paljon suuria louhintakohteita.

Kysynkin, onko Helsinki selvittänyt, käyttävätkö yrittäjät väärin määräävää asemaansa markkinoilla?

Toinen asia, johon toivon lisäselvitystä koskee hankkeen kohonneiden kustannusten jakamista.

Kun tästä hankesuunnitelmasta päätettiin joulukuussa, esitin, että siitä hyötyvien kiinteistöjen osuus kustannuksista voisi olla suurempi.

Nämä kiinteistöjen omistajat hyötyvät eniten siitä, jos hanketta ei nyt lykätä tai supisteta, vaikka sen kustannukset nousevat yli 13 prosenttia.

Ehdotankin, että samalla kun kaupunginvaltuusto hyväksyy hankesuunnitelman enimmäishinnan nostamisen, valtuusto velvoittaa kaupunginhallituksen neuvottelemaan hankkeeseen osallistuvien kiinteistöjen kanssa lisäkustannusten jakamisesta siten, että kaupungin osuus niistä jää alle 50 prosenttiin.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »