Keskustatunnelivaraus poistettava yleiskaavasta

8.12.2010

Keskustatunnelin varaus poistettava yleiskaavasta

Tähän yleiskaavaehdotukseen sisältyy varaus keskustatunnelille, vaikka valtuusto hylkäsi keväällä 2008 keskustatunnelia koskevan asemakaavan. Kaupunginhallitus kehotti tuolloin valtuuston päätöksen mukaisesti lopettamaan tunnelin asemakaavavalmistelun, mutta näistä päätöksistä ei kaupunkisuunnitteluvirastossa näköjään piitata.

Yleiskaavan selostuksessa otetaan kantaa keskustatunnelin puolesta samoilla vanhoilla perusteluilla, jotka muun muassa Kenkää keskustatunnelille –kansalaisliike osoitti virheellisiksi. Keskustatunnelivaraus on kirjattu tähän esitykseen kaupunkisuunnittelulautakunnan vuonna 2007 hyväksymän asemakaavaluonnoksen mukaisesti. Koska valtuusto on tuon kaavan hyväksynyt, ei sitä voi pitää maanalaisen yleiskaavan pohjana. Tämän esityksen perusteluissa ei kuitenkaan edes kerrota, että valtuusto hylkäsi keskustatunnelin kaavan.

Keskusta-alueella on suorastaan ruuhkaksi asti maanalaisia liikennevarauksia. Niitä ovat muun muassa toinen metrolinja Pasilasta Kamppiin, nykyisen ja uuden metrolinjan yhdistäminen sekä Pisararata. Myös yhdyskuntatekniikka ja pysäköintijärjestelyt kilpailevat samasta tilasta. Helsingin Energian johtokunnan lausunnossa todetaan, että maanalaiseen yleiskaavaan ei pitäisi jäädä elämään jo hylättyjä suunnitelmia. Ratahallintokeskus puolestaan on huolissaan keskustatunnelin mahdollisista haitoista rautatieliikenteen kehittämiselle. Keskustatunnelin varaus vaikuttaa ja rajaa näiden muiden tarpeiden toteuttamista. Lisäksi Museovirasto toteaa keskustatunnelivaraukseen liittyvän monia kriittisiä kohtia.

Keskustatunnelin varauksen ainoa tarkoitus on mahdollistaa yksityisautoilun lisääminen jossain vaiheessa tämän tunnelin avulla. Tällaisen miljardiluokan hukkaputken sijasta pitäisi varautua lisäämään investointeja joukkoliikenteeseen ja turvaamaan muidenkin peruspalvelujen rahoitus. Yksityisautoilua lisäisivät myös kaavassa esitetty pysäköintitilojen huomattava lisärakentaminen kantakaupungin alueelle.

Yleiskaavaesityksen palauttamista uuteen valmisteluun puoltaa myös kaavaan esitetty varaus Keskustapuiston alle rakennettavasta vedenpuhdistuslaitoksesta. Sen soveltuvuudesta tuolle alueelle ei ole tehty kallioresurssiselvityksiä.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »