KHO vieraili Pirkkolassa

4.9.2019

Korkein hallinto-oikeus tekee aika harvoin katselmuksia paikan päällä. Tänään sellainen tehtiin Pirkkolassa Helsingissä. Pientaloalue on merkitty maakuntakaavassa ja yleiskaavassa suojeltavaksi kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurisesti valtakunnallisesti merkittävänä ympäristönä. Kaupunki haluaa rakentaa keskelle aluetta viisikerroksisen asuintalon. Hallinto-oikeus totesi kaavamuutoksen lainvastaiseksi, mutta kaupunki valitti päätöksestä.

Korkein hallinto-oikeus kävi katsomassa Pirkkolassa aluetta ennen kuin tekee ratkaisunsa, joka tullee tänä syksynä, ehkä lokakuussa.

Katselmuksen aikana kaupungin edustajat perustelivat rakentamista asuntotuotannon tavoitteilla eivätkä esittäneet yhtään alueen suojeluarvojen turvaamiseen liittyvää seikkaa.

Yhdestä tontista asuntotavoitteiden toteutuminen ei tietenkään ole kiinni, kun rakentamiselle on yleiskaavassa jo osoitettu kaksi kertaa enemmän alueita kuin tavoitteiden toteuttamiseen tarvitaan. Muutkin perustelut koskivat lähinnä kerrostaloalueen laajentamista Pirkkolaan, ”nykyaikaista” rakentamista ja tontilla nyt olevan firman halua saada lisää rakennusoikeutta.

Kuten toisessa yhteydessä on tullut esille, kaupunki kokee tämän ennakkotapaukseksi, jossa se hakee valituksella ratkaisua, joka mahdollistaa suojelutavoitteiden sivuuttamisen muuallakin.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »