Kilpailukielto tai karenssi johtaville virkamiehille

15.2.2017

Kaupunginhallituksen vastauksessa valtuutettu Modigin aloitteeseen kilpailukiellosta johtaville viranhaltijoille viitataan ponteen, jonka valtuusto hyväksyi viime vuoden keväällä käsitellessään Laura Rädyn eronpyyntöä. Esityksestäni hyväksytyssä ponnessa valtuusto edellytti, että ”johtamisjärjestelmän ja hallintosäännön uudistamisen yhteydessä selvitetään mahdollisuudet sisällyttää esimerkiksi kaupunginjohtajien (pormestareiden), kansliapäällikön ja toimialajohtajien sopimuksiin karenssi, jonka aikana henkilö ei saa siirtyä kaupungin toiminnan kanssa kilpailevan tai kaupungille palveluja myyvän yrityksen tai muun yhteisön palvelukseen. Samalla voidaan selvittää mahdollinen tarve lainsäädännön kehittämistä koskevaan aloitteeseen.”

Kaupunginhallituksen vastauksessa on tästä otettu vain viimeinen lause koskien lainsäädännön mahdollista kehittämistä. Vastauksessa annetaan ymmärtää, että viranhaltijoiden ja työntekijöiden osalta ei olisi mahdollisuuksia ottaa käyttöön karensseja ilman, että lainsäädäntöä muutetaan.

Tässä on tietysti eroja sen mukaan, millaisessa asemassa viranhaltija tai työntekijä on. Kunnissa on voitu tehdä ja tehty johtajasopimuksia, jo ennen kuin niille on ollut lainsäädännöllistä pohjaa. Sellainen sopimus olisi voinut Laura Rädyn tapauksessa rajoittaa mahdollisuutta siirtyä suoraan apulaiskaupunginjohtajan tehtävästä kilpailevan firman johtoon. Valtion puolella on jo ennen virkamieslain muutosta tulkittu voimassaolevaa lakia niin, että virkamiehen kanssa on voitu tehdä karenssisopimus silliin kun on kyse ylimmistä virkamiehistä ja sellaisista virkamiehistä, joilla on salassa pidettäviä tai merkittäviä taloudellisia arvoja koskevia tietoja. Tämän katsottiin olevan mahdollista myös lakia muuttamatta, virkamieseettisen toimielimen suositusten ja sopimusten pohjalta.

Sipilän hallituksen sote-esitys pakkoyhtiöittämisineen ja kilpailuttamisineen tekee tästä kysymyksestä entistä tärkeämmän. Jos tuo sote-malli ei kaadu, on juuri edessä olevan siirtymäkauden aikana tärkeä ehkäistä erilaisten yhtiöiden pyrkimykset hankkia kilpailuetua rekrytoimalla kaupungilta johtavia viranhaltijoita. Siksi ihmettelen kaupunginhallituksen kantaa, että tässä voidaan odotella vuoteen 2019, jolloin on mahdollisesti tulossa voimaan uutta lainsäädäntöä.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »