Kilpailutus ja salailu

2.6.2010

Hankintalaki ja sen kynnysarvot ovat eräs esimerkki siitä, miten Suomen hallitus pyrkii laajentamaan yksityisiä markkinoita julkisten palvelujen kustannuksella. Suomessa käyttöön otetut kynnysarvot ovat selvästi alhaisemmat kuin EU edellyttää.

Tässä esityksessä hankintasäännön kumoamisesta ja sen tarpeellisten määräysten siirtämisestä taloussääntöön ei ole arvioitu lainkaan hankintamenettelyyn liittyviä muita kysymyksiä. Esimerkiksi tulevatko laatu- ja ympäristövaatimukset, tilaajavastuu ja harmaan talouden torjunta riittävällä tavalla huomioon otetuiksi.

Olen itse jättänyt valtuustoaloitteen tilaajavastuuseen ja harmaan talouden torjuntaan liittyvistä keinoista. Toivottavasti siihen saadaan aikanaan hyvä vastaus kaupunginhallitukselta.

Olen myös tehnyt sisäiselle tarkastukselle selvityspyynnön muun muassa sosiaaliviraston vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten asuntojenmuutostöiden hankkimisesta. Tässä tapauksessa kilpailun voitti yritys, jolla ei ole lainkaan aiempaa toimintaa ja kokemusta alalta. Sen tarjouksen kokonaishinta, jonka pitäisi sisältää palkat, matkat, tarvikkeet ja muut kulut, oli vain noin 18 euroa tunnilta. Alan järjestöjen mukaan tällä hinnalla ei töitä kykene laillisesti tekemään. Herää kysymys, onko kaupunki toiminut tässä tilaajavastuun mukaisesti.  

Kaupungin johto on julistanut sisäisen tarkastuksen raportin salassa pidettäväksi. Se on vedonnut julkisuuslain 24 pykälän kohtaan 15, joka koskee valvontatoimen vaarantumista, jos tarkastuksesta annetaan tietoa. Selvityspyyntöni sisälsi kuusi kysymystä. Vastauksessa ei ole yksilöity sitä, miten kaikki niihin liittyvä tieto on perusteltua julkistaa salaiseksi. Siinä ei myöskään kerrota, mitä vahinkoa raportin tai edes sen pääosan näyttämisestä valtuutetulle voisi aiheutua.

Kysynkin kaupunginjohtajalta, millä perusteella sisäisen tarkastuksen muistio on julistettu kokonaisuudessaan salaiseksi? Kun kyse on kaupungin tilaajavastuun ja hankintasäännön toteuttamisesta, eikö meillä valtuutetuilla ole oikeus ainakin nähdä kyseinen raportti?

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »