Kiseleffin ja Sunnin talot

13.2.0008

Valtuustossa

Kiseleffin ja Sunnin talojen käyttö

  

Kiseleffin ja Sunnin talot kuuluvat
Helsingin harvoihin 1700-luvulta peräisin oleviin arvorakennuksiin. Ne ovat
korvaamaton osa Senaatintorin kulttuurihistoriallista kaupunkikuvaa.
Sisätiloissakin on säilynyt paljon alkuperäisiä rakenteita ja muotoja.

On hyvä asia, että talojen
peruskorjausta on valmisteltu yhteisymmärryksessä kaupunginmuseon kanssa. 

Mielestäni kaupunginhallituksen
vähemmistön esitys hankesuunnitelman valmistelemisesta niin, että talojen
käyttöä arvioidaan kaupungintalokorttelien elävöittämishankkeen näkökulmasta,
on perustelu.

Itse pidän tärkeänä, että
kaupungintalokortteleihin saataisiin tilaa myös asukaslähtöiselle kulttuuri- ja
kansalaistoiminnalle. Korttelin kolmas kerros tarjoaisi mahdollisuuksia
esimerkiksi täällä edellä käsiteltyä kaupungin kansainvälistä strategiaa
täydentävälle kansalaisjärjestötoiminnalle. 

Kannatan Kimmo Helistön esitystä, että valtuusto
palauttaa hankesuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi kaupunginhallituksen vähemmistön
esityksen mukaisesti.

Valtuusto on jo sivuutettu eräiden
muiden keskustan arvokiinteistöjen, kuten Lampan talon ja Jugendsalin kohdalla.
Valtuuston on syytä viheltää tämä peli poikki ja linjata kokonaisuutena, miten
näitä kortteleita kehitetään. 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »