Koksikadun kolmion asemakaava ja melu

8.4.2015

Kalasataman Koksikadun kolmion kaava ja melu

Tässä asemakaavaesityksessä on kyse 7 – 12 –kerroksisen asuintaloista ja toimitilarakennuksesta muodostuvasta korttelista Suvilahteen.

Koko Kalasataman alueen korkeaan rakentamiseen liittyy ongelmia, joiden takia olen alueen kaavoitusta täällä jo aiemmin arvostellut. Kiinnitän tässä yhteydessä huomiota vain yhteen seikkaan: asuntojen rakentamiseen melualueelle. Lähes 40 prosenttia helsinkiläisistä asuu alueilla, joissa liikenteen melu ylittää ohjearvotason (55 dB). Tämä asemakaavan muutos lisää asuntorakentamista melualueelle. Tähän ongelmaan ovat kiinnittäneet huomiota myös ympäristölautakunta ja HKL lausunnoissaan. 

Pidän kyseenalaisena sitä, että meluongelma sivuutetaan tässä esityksessä vain tekstiin tehdyllä lisäyksellä, jonka mukaan riittävä meluntorjunta tulee osoittaa ennen rakennusluvan myöntämistä.  Meluongelmat pitäisi ottaa Helsingissä tosissaan.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »