Kommunistit ja vaihtoehto Putinin Venäjälle

8.3.2013

Helmikuun lopulla pidetty Venäjän federaation kommunistisen puolueen VFKP:n edustajakokous oli samalla puolueen 20-vuotisjuhla.

Paljon oli muuttunut siitä, kun tapasin runsaat 20 vuotta sitten Arbatin sivukadun erään pienen toimiston takahuoneessa Valentin Kuptsovin ja Venäjän kommunistit kamppailivat laillisten toimintaoikeuksiensa palauttamisesta. Nyt puolueen edustajakokoukselle lähettivät tervehdyksensä presidentti Vladimir Putin ja pääministeri Dmitri Medvedev.

Klaani-oligarkkien valta

Viimeksi pidetyissä duuman vaaleissa VFKP nousi maan toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Virallisesti se sai viidenneksen äänistä ja lisäsi paikkamääräänsä lähes puolella. Puolue on kuitenkin syyttänyt Putinin hallintoa ”vaalien varastamisesta”, vaalipetoksista.

Puheenjohtaja Gennadi Zjuganov arvosteli kokouksessa kovin sanoin Venäjälle muodostuneita ”klaani-oligarkkien” ja ”bonapartistisen hallinnon” autoritaarisia ja byrokraattisia valtarakenteita, ”rosvojen ja varkaiden hallitusta”.

Rikas eliitti – 0,2 % väestöstä – on keskittänyt käsiinsä 70 % kaikesta omaisuudesta. Venäjältä on viety ulos pääomia 20 vuodessa 2 triljoonaa dollaria. Väestön suurituloisimman ja pienituloisimman kymmenesosan tuloero on virallisesti 16-kertainen, arvioiden mukaan jopa 35-kertainen.

Tie ulos kriisistä

Edustajakokouksen hyväksymä VFKP:n keskuskomitean selostus sisältää neliosaisen ohjelman tieksi ulos kriisistä. Siinä esitetään siirtymistä ”öljynporaustaloudesta” uuteen talouspolitiikkaan muun muassa kansallistamalla ja modernisoimalla talouden avainaloja. ”Sosiaalisen viidakon” sijasta on tehtävä loppu köyhyydestä ja turvattava perusoikeudet. Uudella ulko- ja turvallisuuspolitiikalla on turvattava maan itsenäisyys ja tasavertainen asema. Ja tarvitaan kansan aktiivinen osallistuminen ja poliittisen järjestelmän demokratisoiminen.

Tärkeää on myös integraatio monien Venäjän federaation naapurivaltioiden kanssa. Konkreettisia askeleita on otettu jo Valko-Venäjän ja Kazakstanin kanssa, mutta keskustelua käydään myös laajemmasta IVY-maiden talousliitosta.

Protesti ja venäläisyys

Edellisessä puoluekokouksessa keskusteltiin paljon sosiaalisten protestiliikkeiden noususta. Nyt ay- ja kansalaisliikkeet olivat vähemmän esillä. Kommunistien aloitteesta on Venäjälle kuitenkin muodostettu sosiaalisten protestien keskus ja tehty epävirallista kansanäänestystä. Vaikeutena on ay- ja kansalaisliikkeiden sidonnaisuus vallanpitäjiin.

Jo aiemmin vahvasti esille noussut kysymys venäläisyydestä sai hieman uusia vivahteita. Nyt myös varoitettiin tunnuksista ”Venäjä venäläisille” ja käsiteltiin Venäjää laajemmin yhteydessä kapitalismin kansainväliseen kriisiin.

21.vuosidan sosialismi

Sosialismin päämäärää hahmoteltaessa selostuksessa tehtiin ero valtiollisen ja yhteiskunnallisen omistuksen välille. Sosialismi todettiin siirtymävaiheeksi tiellä yhteisöön, jossa jokainen yksilö on yhdessä tuotantovälineiden omistaja, jossa rikkaus ei ole vain tavaraa vaan ihmiskunnan kulttuuria ja jossa on todellinen kansanvalta.

Gorbatshovin kauden perestroika tuomitaan selostuksessa alkuna sosialismin hajottamiselle. Sen sijaan Stalinin kauden kriittinen arvio odottaa vielä tekijäänsä.

30 000 uutta jäsentä

Puolueeseen on liittynyt kolmen viime vuoden aikana noin 30 000 uutta jäsentä. Ikärakenteen takia jäsenmäärä on kuitenkin vähentynyt ja on nyt 158 000. Kokouksessa painotettiinkin nuorten ja työläisten osuuden lisäämisestä. Käyttöön on otettu uusia työtapoja, Pravda on saanut rinnalleen nettitelevision ja sosiaaliset median. Uusista mahdollisuuksista kertoo se, että monilla alueilla VFKP oli nuorten äänestäjien keskuudessa suosituin puolue.

Kansainvälinen pyöreä pöytä

Venäjän federaation kommunistisen puolueen kokouksen yhteydessä järjestettiin kansainvälinen pyöreän pöydän keskustelu siitä, millaiseen sosialismiin kommunistit pyrkivät. VFKP:n aktiivista kansainvälistä roolia kuvaa, että tapaamiseen osallistuivat 90 kommunistisen ja muun vasemmistopuolueen edustajat yli 70 maasta.

Keskustelun vetäjinä toimivat VFKP:n puheenjohtaja Gennadi Zjuganov, 1.varapuheenjohtaja Ivan Melnikov ja kansainvälisen osaston päällikkö Leonid Kalashnikov. Suomalaisista puolueista mukana oli vain SKP.

Mielipiteiden kirjo oli tietysti laaja. Useissa puheenvuoroissa nousivat kuitenkin esille samat teemat, joita SKP:n arviossa on painotettu. Näitä ovat muun muassa kysymys tuotantovälineiden yhteiskunnallisen omistuksen nykyaikaisista muodoista, itsenäisten tuottajien osuuskunnista, työntekijöiden itsehallinnosta, osallistuvasta demokratiasta ja jokaisen yksilön perusoikeuksista.

SKP:n puheenvuorossa esitettiin myös kommunististen puolueiden kansainvälisen yhteistyön lisäksi yhteistyötä Euroopan vasemmiston ja Itä-Euroopan kommunististen puolueiden kesken.

Moskovassa kokoontui myös Kommunististen ja työväenpuolueiden kansainvälisen tapaamisen valmisteluryhmä. Se sopi seuraavan kansainvälisen tapaamisen pitämisestä marraskuussa Portugalissa.

(Artikkeli julkaistu Tiedonantaja-lehdessä 8.3.2013)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »