Kontupiste ja Mellari

1.3.2017

Jokainen Kontupisteessä ja Mellarissa käynyt tietää, että niiden tarjoamissa digipalveluissa ei ole kyse vain tietotekniikan laitteista ja nettiyhteyksistä. Kontupisteessa ja Mellarissa on kehitetty toimintamalli, jossa digipalvelut yhdistyvät vertaistukeen, sosiaalityöhön, asukastoimintaan ja yhteisöllisiin verkostoihin.

Kontupiste toimii tiloissa, joissa tietotekniikan tukiaseman vieressä on matalan kynnyksen päivätoimintakeskus Symppis, sosiaali- ja terveysneuvontaa, edulliset aamupalat ja kahvit, asukastoiminnan kokoontumistila Wanha Posti ja yhteistyössä Valokuvataiteen museon kanssa pyöritetty Galleria. Käyntejä Kontupisteessa on vuodessa yli 50 000 ja monilla kontulalaisilla on sen palvelimella sähköpostit ja kotisivut kontu.la-verkossa.

Mellarissa ovat saman katon alla tietotekniikan työasemien ja neuvonnan lisäksi sosiaalivirasto, työväenopiston kurssit, kierrätyskeskus, kerhoja, kulttuuritoimintaa ja asukaskahvila.

Kontupisteen digipalvelujen jatkamisessa on kyse vuodessa 10 000 euron luokkaa olevista kustannuksista palvelimeen, ohjelmistopäivityksiin ym laitteisiin. Se on mitätön summa kaupungin digiohjelmien miljoonien budjeteissa. Mellarissa laitteet ja mutu valmiudet ovat, lähinnä avustusten jatkuminen tilavuokriin pitää turvata.

Kaupunginkanslian valmistelema vastaus aloitteeseen puhuu kaupungin digiohjelmasta ja ihmisten ohjaamisesta käyttämään kirjastojen ja kaupungin virastojen digipalveluja. Ikään kuin Kontupisteen ja Mellarin toimintamalli, siihen liittyvä vertaistuki, sosiaalityö, kulttuuritoiminta ja sosiaaliset verkostot voitaisiin siirtää jonkun kirjaston asiakaspääteen viereen. Valmistelijoilta on unohtunut sekin, että Mellunmäessä ei ole edes kirjastoa, puhumattakaan siitä että kirjasto voisi korvata Mellarin asukas-, sosiaali- ja kulttuuritoimintaa.

Helsingissä tarvitaan monia tapoja kehittää digitaalisia palveluja ja samalla myös monenlaisia tapoja ehkäistä digitaalista syrjäytymistä. Toivon, että valtuusto ei ole sokea lähiöiden todellisuudelle eikä ymmärrä digiajattelua niin kapeasti, että digitaalisia palveluja ja syrjäytymisen ehkäisemistä toteutetaan vain kaupungin virallisen organisaation toimintatavoilla. Kontupisteen ja Mellarin hyviä toimintamalleja ei voi leikata irti niistä sosiaalisista verkostoista, asukastoiminnasta ja yhteistyöstä, jossa ne ovat kehittyneet.

Ehdotan seuraavan ponnen: Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet, joilla voidaan turvata Kontupisteen digipalvelujen jatkuminen, mm. asiakaspäätteet ja muut laitteet, sekä asukastila Mellarin tarvitsemat tilat.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »