Kontupiste, Mellari ja saamen kieli

2.3.2017

Valtuuston kokouksessa ei ollut mitään poikkeuksellisen isoja asioita, mutta kokous venyi lähes kuuden tunnin mittaiseksi ja päättyi vasta puolilta öin. Vaalikuumetta? Pääasiana kokouksessa olivat vastaukset valtuutettujen tekemiin aloitteisiin. SKP:n ja Helsinki-listojen esitys Kontupisteen digipalvelujen ja Mellarin tilojen turvaamisesta sekä aloite saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen järjestämisestä johtivat tuloksiin.

Starasta kunnallinen liikelaitos

Rakennusvirastosta aiemmin omaksi yksiköksi eriytetty Stara muuttuu kunnalliseksi liikelaitokseksi. Siitä ei siis tehty yhtiötä. Valtuustossa vielä varmistettiin, että liikelaitokselle valitaan poliittisin perustein johtokunta eikä virkamies/ammattijohtajista, kuten kaupunginjohtaja alun perin esitti.

Metro taas

Valtuustolta haettiin lisärahoitusta pari miljoonaa metron Kulosaaren sillan korjauksen, jonka kustannusarvio oli noussut jo ennen töiden aloittamista 40 %. Yhtenä syynä hinnan nousuun on SRV:n Kalasataman kauppakeskuksen aikataulujen pettäminen, jonka takia siltatyö joudutaan tekemään kahdessa erässä. Kehnojen sopimusten takia SRV ei joudu tätä maksamaan.

Kysyin tässä yhteydessä Pajuselta Länsimetron budjetti- ja aikatauluylitysten raporttia, jota valtuusto edellytti joulun alla hyväksyessään lisärahoitusta. Julkisuudessa esitettyjen tietojen mukaan raporttia ei aiota julkaista kokonaan. Kysyin, toimitetaanko se kokonaisuudessaan valtuutetuille. Pajunen vastasi, että asiaan otetaan kantaa vasta kun Länsimetro Oy toimittaa raportin kaupungille.

Kontupiste ja Mellari

Ryhmämme tekemä aloite Kontupisteen digipalvelujen ja Mellarille  eteni. Valtuusto hyväksyi esittämäni ponnen, jossa ”valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet, joilla voidaan turvata Kontupisteen digipalvelujen jatkuminen, mm. asiakaspäätteet ja muut laitteet, sekä asukastila Mellarin tarvitsemat tilat, joiden turvaamisesta valtuusto on jo aiemmin päättänyt”.  Äänestystulos on 72 puolesta, 0 vastaan, 10 tyhjää.

Äänestyksen taustana oli kaupunginhallituksen käsittely, jossa samansuuntainen mutta konkreettisempi esitys torjuttiin vihreiden esityksestä äänin 9-6. Ilmeisesti siitä oli tullut niin paljon kritiikkiä, että kaupunginhallituksessa esityksen tehneet olivat nyt ihan hiljaa. Lopullisesti asia ei tällä ponnella ole vielä ratkaistu, mutta tulos oli niin murskaava tuomio Pajusen ja kaupunginkanslian asukasosallisuusyksikön esityksille, että sen pitäisi nyt lopulta tuoda tulosta. Varsinkin kun valtuusto on jo aiemmin muutamaan kertaan tehnyt samankaltaiset päätökset.

Saamelaisten oikeudet

Saamelaiset järjestäytyivät sata vuotta sitten puolustamaan oikeuksiaan. Juhlavuoteen sopii hyvin, että valtuusto hyväksyi syksyllä tekemäni aloitteen saamen kielen ja saamenkielisen perusopetuksen, esiopetuksen ja iltapäiväkerhotoiminnan järjestämisestä. Opetusvirasto ja varhaiskasvatusvirasto valmistelevat yhteistyössä City-Sámit ry:n kanssa käytännön toimia ja saamelaislasten kielen elvyttämiseen on perustettu myös yhdistys Giellabálggis. Tässä puheenvuoroni.

Muista aloitteista todettakoon Veronika Honkasalon ehdotus, jonka mukaan Helsingissä olisi tehty samanlainen valtuutettujen jalkautuminen ja kehittämistarpeiden kerääminen vanhuspalvelujen kentältä, mikä on Tampereella tehty valtuutettu Jari Heinosen aloitteesta. Sote-viraston ja –lautakunnan johto ei sitä Helsingissä halunnut. Esitys kaatui valtuustossa, kun se ei saanut tarvittavaa 43 äänen enemmistöä.

Vaalikampanja alkanut

SKP ja Helsinki-listat jätti tiistaina keskusvaalilautakunnalle 53 ehdokkaan vahvan listan. Noin puolet ehdokkaista on naisia ja sitoutumattomia. Mukana on kaksi nykyistä kaupunginvaltuutettua, toisena kaupunginvaltuutettu Nina Huru. Kulttuuriehdokkaiden lista on mihin tahansa puolueeseen verrattuna vaikuttava. Mukana on myös monia ay-liikkeen, Joukkovoiman ja asukasliikkeiden aktiiveja. Tällä kertaa STP ei aseta omaa listaa ja sen ehdokkaita on listallamme.

Torilla tavataan, sunnuntaina vaalitelttamme on Hakaniemen markkinoilla klo 9 – 14.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »