Koulujen lakkautus ei ole järkevää

31.3.2007


Helsingin opetusvirasto esittää 11 peruskoulun ja 2 – 3 lukion lopettamista. Tätä perustellaan lasten määrän vähenemisellä ja taloudellisilla säästöillä. Kumpikin perustelu on mielestäni kyseenalainen.

Helsingin kaupunki tekee voittoa. Viime vuoden tilinpäätöksen mukaan kaupungin virastojen, laitosten ja liikelaitosten yhteenlaskettu tulos oli yli 395 miljoonaa euroa voittoa. Mitään tarvetta säästää kouluista ei siis ole.

Koulujen lopettaminen tuskin tuo edes säästöjä. Opetusviraston laskelmassa 1 – 4 miljoonan euron säästöistä on otettu huomioon vain viraston oman kulut. Siinä ei otettu laskettu koulujen käyttötarkoituksen muuttamisesta kiinteistövirastolle aiheutuvia kuluja. Selvyyttä ei ole siitäkään, löytyykö kaikille kouluille uutta käyttöä.

Kaiken lisäksi koulujen korkeat kiinteistökustannukset ovat pääosin seurausta kaupungin itse päättämistä markkinaehtoisista sisäisistä vuokrista. Julkisuudessa esitettyjen tietojen mukaan Helsinki perii kouluilta kaksi-kolme kertaa korkeampia pääomavuokria kuin muut isot kaupungit.

Kouluikäisten lasten määrän väheneminen puolestaan koskee vain lähivuosia. Syntyvyysluvut ovat jo kääntyneet Helsingissä nousuun ja tänne on odotettavissa lisää lapsia myös uusien asuinalueiden ja täydennysrakennuskohteiden valmistuessa.

Jonkin koulun alun perinkin tilapäiseksi tarkoitetun sivupisteen sulkemista voi tietysti harkita, mutta kokonaisten koulujen sulkeminen vain lasten määrän tilapäisen vähenemisen perusteella ei ole järkevää. Koulujen lopettaminen tilanteessa, jossa Helsinki tekee satojen miljoonien voittoa, olisi viesti siitä, että kaupunki ei välitä lasten hyvinvoinnista eikä lapsiperheistä.

Kaikkein tärkein eli opetuksen kehittäminen ja lasten etu on jäänyt opetusviraston valmisteluissa kiinteistötalouden jalkoihin. Päätöksenteon pohjaksi ei ole tehty konkreettisia selvityksiä niistä tarpeista, joita on opetuksen kehittämiseen, opetusryhmien pienentämiseen, erityisopetukseen sekä koulutilojen käytölle lasten aamu- ja iltapäivätoimintaan, kerhotoimintaan ja asukastoimintaan.

Mielestäni opetusviraston esitys koulujen lopettamisesta on syytä hylätä. Vaihtoehtona koulujen vähentämiselle esitän ensinnäkin kaupungin kiinteistöviraston kouluilta perimien ns. sisäisten vuokrien muuttamista omakustannuspohjalle. Toiseksi, siellä missä koulujen tilatarve vähenee lähivuosina tilapäisesti, tulee kehittää tilojen monitoimikäyttöä muun muassa lasten aamu- ja iltapäivätoimintaan, muihin palveluihin sekä harrastus- ja asukastoimintaan. Kaupungin ja sen liikelaitosten ylijäämistä voidaan ohjata esimerkiksi lisäbudjetilla lisää rahaa koulujen ja muiden peruspalvelujen tarpeisiin.

 

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »