Kouluverkkoa koskevaa päätöksentekoa ei saa siirtää pois valtuustolta

20.1.2016

Kouluverkkoa koskevaa päätöksiä ei saa siirtää pois valtuustolta

Helsingin kouluverkkoa koskevan päätöksenteon ongelma on tässä ehdotuksessa käännetty nurin perin. Ongelmana ei ole koulujen yhdistämisiä ja lopettamisia koskevan päätöksenteon hitaus tai moniportaisuus. Perheille on päinvastoin tärkeä, ettei lasten koulu vaihdu äkkiä. Suurimpia ongelmia ovat päätösten huono valmistelu, asukkaiden mielipiteiden sivuuttaminen, toistuvasti virheellisiksi osoittautuneet perusteet ja opetustoimen resurssien alimitoittaminen. Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja päätöksenteon avoimuuden kaventamisen sijasta pitää puuttua näihin ongelmiin. Lisäksi on syytä jatkaa koulutilojen yhteiskäytön kehittämistä muiden virastojen ja asukastoimijoiden kanssa. Se on parempi ratkaisu kuin lyhytjänteinen koulujen lopettaminen lapsimäärää koskevien muuttuvien ennusteiden mukaan.

Valtuuston strategiaohjelman mukaan Helsingissä parannetaan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia, lisätään päätöksenteon avoimuutta ja vahvistetaan lähikoulujen merkitystä. Nyt käsittelyssä oleva ehdotus tähtää päinvastaiseen. Tällä halutaan vähentää asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksiin, siirtää päätökset pois valtuuston avoimista kokouksista lautakunnan suljettuihin kokouksiin ja helpottaa lähikoulujen vähentämistä.

Käytännössä koulujen yhdistämisiä ja lopettamisia koskevien esitysten käsittely lautakunnan jälkeen kaupunginhallituksessa ja valtuustossa on parantanut päätöksiä. Avoin julkinen käsittely on edistänyt asukkaiden kuulemista ja laaja-alaisempaan vaikutusten arvioimista. Siinä missä lautakunta on hyväksynyt viime vuosina kaikki viraston esitykset koulujen yhdistämisistä ja lopettamisista, on lähes puolet niistä muuttunut tai hylätty kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Näiden lukujenkin valossa voi vain ihmetellä, kuinka joku kehtaa vielä esittää asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien kaventamista. Olen tämän toimivallan siirtoesityksen hylkäämisen kannalla.

Kouluverkkoratkaisujen tuominen valtuustoon on sikälikin perusteltua, että vaihtoehtojen arvioimisessa on yleensä kyse myös budjettiraameista, joita juuri valtuusto voi myös muuttaa ja ottaa huomioon muutakin kuin vain yhden viraston budjetin raamin.   

Nyt kun sote- ja aluehallinnon muutos on viemässä kuntatasolta puolet tehtävistä, korostuu opetustoimen merkitys kunnissa. En ymmärrä lainkaan, että tässä tilanteessa vielä vähennettäisiin valtuuston roolia ja toimivaltaa opetustoimen keskeisissä ratkaisuissa.

Opetusviraston uudelle johdolle soisi mahdollisuuden aloittaa toimikautensa positiivisemmissa merkeissä kuin jos nyt heitetään märkä rätti vasten vaikuttamaan pyrkivien lasten vanhempien ja asukasjärjestöjen kasvoja.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »