Kruunuvuorenrannan Haakoninlahti 2 asemakaava

9.10.2013


Tätä Kruunuvuorenrantaa on kaavoitettu pienissä palasissa.  Postimerkkikaavojen lisäksi se on näkynyt alueen kokonaisuutta koskevien kulttuurihistoriallisten arvioiden ja luontoselvitysten puutteissa.

Kokonaisarvio olisi tarpeen myös liikenneratkaisujen valmistelussa, jota hallitsee nyt kyseenalainen Kruunuvuorensilta, vaikka HSL:n suunnitelmissa on esillä myös pikaraitioyhteys Laajasalosta Herttoniemen metroasemalle ja lauttayhteys Kruunuvuorenrannasta keskustaan tulisi paljon siltoja edullisemmaksi.

Tämä nyt käsiteltävä kaava-alue on entistä öljysataman aluetta. Sillä on kuitenkin vaikutuksia alueen välittämässä läheisyydessä oleviin alueisiin. Pitkäluodolle menevällä niemellä ja sen itäpuolella olevalla rannalla on Helsingin vanhimpia metsiä, Metso 1 –kriteerit täyttävää vanhaa metsää ja EU:n luontodirektiivin suojelemia lajeja.

Helsingissä on rakennettu valitettavan paljon melualueille. Tämä alueen valttina voisi olla merellisyyden ohella hiljaisuus. Tästä voisi tehdä EU:n meludirektiivin tarkoittaman ”hiljaisen alueen taajamassa” suunnittelemalla alueen käyttöä ja liikennettä tämän mukaan.

Esitänkin seuraavan ponnen: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että jatkosuunnittelussa selvitetään mahdollisuus muodostaa Haakoninlahden kaava-alueelle EU:n meludirektiivin tarkoittama ”hiljainen alue taajamassa”.

(Hakasen ponsiesitystä kannatti vihreiden Leo Stranius. Äänin 43 – 37, tyhkää 5 se kuitenkin torjuttiin.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »