Kruunuvuorenrannan kaava palautettava uuteen valmisteluun

22.9.2010

Valtuusto käsitteli tätä Kruunuvuorenrannan alueelle sijoittuvaa kaavaa keväällä. Uudenmaan ELY-keskuksen muistutus – jonka takia asia on nyt käsiteltävä uudelleen – on taas yksi esimerkki siitä, miten huonosti tämä kaavaesitys on valmisteltu. Samasta kertovat neljä hallinto-oikeudelle tehtyä valitusta.

Suurin ongelma ovat liian suuret rakentamistavoitteet. Rajaamalla rakennettavaa aluetta saataisiin Kruunuvuorenrannasta hienompi alue, jossa säilyisi arvokkaita luontoalueita. Erityisesti Gunillankallio on alue, joka pitäisi jättää rakentamatta.

Osa valtuutetuista ei ehkä halua enää uudelleen puuttua tähän asiaan. Huono esitys ei ole kuitenkaan muuttunut paremmaksi, vaikka se tuodaan nyt ELY-keskuksen muistutuksen takia toistamiseen päätettäväksi. Siksi esitän asian palauttamista uuteen valmisteluun.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »