Kruunuvuorenrannan rakentamisaluetta supistettava

10.12.2008

Tämän Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan valmistelun
tavoitteissa on korostettu alueen merellisiä, kulttuurihistoriallisia ja
luontoarvoja. Siihen onkin aihetta.

Kruunuvuorenselkä on Helsinkipuiston ydinalueita. Stansvikin
kartanomaisena kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin rakennetun ympäristön
kohteisiin. Maakuntakaavassa Stansvikin ja Tullinsaaren alueet on merkitty
kulttuuriympäristön ja -maiseman vaalimisen kannalta arvokkaiksi alueiksi.
Kruunuvuoren alueelta löytyy poikkeuksellisen hienoja rantoja ja luonnontilaisia
metsiä.

Varsinaisessa osayleiskaavaehdotuksessa osa näistä
ympäristö-, kulttuuri- ja virkistysarvoista ollaan kuitenkin valmiita
uhraamaan. Rakentamiselle merkitty aluetta on laajennettu huomattavasti
maakuntakaavan ja yleiskaavan rajauksista, jotka kulkevat pääosin nykyisen
öljysataman alueen rajaa pitkin.

Osayleiskaavan ja maankäyttösuunnitelman alueelle esitetään
rakennettavaksi 500 000 kerrosneliömetriä, joka tarkoittaa noin
10 000 asukasta ja noin 800 työpaikkaa. Esimerkiksi suojelun arvoisen Kruunuvuorenlammen
viereen, alle sadan metrin etäisyyteen ollaan tuomassa korkeaa
kerrostalorakentamista. Tämä lammen ympäristö pitäisi säilyttää
luonnonvaraisena. Rakennusaluetta on syytä tältä osin supistaa.

Stansvikin kartanon alueelle tunkeutuva asuntorakentaminen
puolestaan tuhoaisi historiallisesti arvokkaan kartanomaiseman ja Uudenkylän
mökkialueen. Tässä on toinen tärkeä kokonaisuus, jonka osalta rakentamisaluetta
on syytä pienentää. Valtuustossa on monesti puhuttu kauniisti kesämökkien ja
siirtolapuutarhojen puolesta. Nämä lupaukset voidaan nyt lunastaa säilyttämällä
Uudenkylän mökkialue.

Hyväksyimme täällä kaupunginvaltuustossa noin kuukausi
sitten kaksikin pontta, joissa edellytettiin selvitettäväksi
pikaraitiotieyhteys tai raitiotieyhteys Kruunuvuorenrannasta Herttoniemen
metroasemalle. Nyt käsittelyssä oleva osayleiskaavaesitys osoittaa, miten vähän
valtuuston sana painaa virkamiesvalmistelussa.

Tässä kaavassa ei edes viitata tähän vaihtoehtoon vaan
ajetaan jääräpäisesti vain siltojen ja pengerväylien rakentamista
Kruunuvuorenselän yli ja Kruunuhakaan. Tältäkin osin ehdotus pitäisi
valmistella uudelleen ja selvittää tosissaan pikaraitiotieyhteys Herttoniemen
metroasemalle. Se on siltahanketta halvempi, ympäristöystävällisempi, palvelee
paremmin muualle kuin ydinkeskustaan suuntautuvaa liikkumista eikä pidennä
matka-aikaa keskustaankaan kuin joitain minuutteja.

Voi kysyä, miksi Kruunuvuorenrannan ympäristö- ja kulttuuriarvoja
pitäisi uhrata ylimitoitetulle rakentamiselle. Miksi esimerkiksi 6 000 –
7 000 asukasta ei riitä tälle alueelle? Silloin kun tätä kaavaa ryhdyttiin
valmistelemaan, Helsinki ei ollut vielä kaapannut Lounais-Sipoota. Nyt sekin on
tulossa rakennettavaksi. Satamalta vapautuu alueita. Helsingissä on tarjolla
tonttimaata enemmän kuin missään tapauksessa tullaan näköpiirissä olevina
vuosina rakentamaan. Ei ole mitään syytä uhrata Kruunuvuorenrannan arvoja
rakennusliikkeiden voitontavoittelulle.

SKP:n ja asukaslistan ryhmä kannattaa
osayleiskaavaehdotuksen palauttamista uudelleen valmisteltavaksi.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »