Kruunuvuorenrannan rantojen asemakaava

10.10.2012

Tämä Kruunuvuorenrannan asemakaavoitus on kouluesimerkki siitä, miten uuden merkittävän asuinalueen kaavoitusta ei pidä tuo päätettäväksi. Näillä lukuisilla postimerkkikaavoilla valtuustolta on viety mahdollisuus käsitellä alueen suunnitelmia kokonaisuutena.

Esimerkiksi läheisen Stansvikinnummen luontoselvitykset, jotka korkein hallinto-oikeus totesi puutteellisiksi ja jotka pitää tehdä uudelleen, voivat vaikuttaa tämän nyt käsiteltävän alueen kaavaratkaisuihin. Etenkin kun kaavaesitys ulottuu hieman myös osa-yleiskaavasta kumotun Stansvikinnummen alueelle.

Asukkaiden ja kaupunginmuseon lausunnoissa on kiinnitetty huomiota alueen maisemallisiin arvoihin. Esimerkiksi osa hienoista rantakallioista uhrataan kaavaehdotuksessa alueen ylimitoitetuille rakentamistavoitteille. HSL kritisoi sitä, että alueen kaavoitusta tehdään liikenneratkaisujen osalta yksipuolisesti vain siltavaihtoehdon pohjalla. Stansvikin kyläyhdistys puolestaan on esittänyt ranta-alueen suunnittelua yhdessä lähialueen kanssa.

Ehdotan, että kaavaesitys palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »