Kuka päättää, valittaako Helsinki yleiskaavatuomiosta?

18.2.2018

Hallinto-oikeus kumosi monelta osin Helsingin yleiskaavan lainvastaisena. Tyytyykö kaupunki päätökseen vai valittaako se tuomiosta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen? Ja kuka siitä päättää?

Kaupunginhallituksen jäsenille on esitetty, että asian ratkaisee hallintosäännön mukaan kaupunginlakimies. Hallintosäännön mukaan kaupunginlakimies käyttää kuitenkin kaupungin puhevaltaa tuomioistuimissa vain jos kaupunginhallitus ei asiassa toisin päätä (12.luku 4 §).

Nyt riippuu siis kaupunginhallituksen jäsenistä, erityisesti pormestaristosta, tuodaanko hallinto-oikeuden tuomiosta valittaminen tai valittamatta jättäminen kaupunginhallituksen päätettäväksi. Mielestäni ei ole perusteita sille, että asian päättäisi kaupunginhallituksen sijasta virkamies, kaupunginlakimies. Sen sijaan on montakin syytä, päättää asia kaupunginhallituksessa.

Kun yleiskaavasta tehtiin 50 valitusta hallinto-oikeuteen, tuotiin kaupungin hallinto-oikeudelle esittämät vastaukset valituksiin kaupunginhallituksen päätettäväksi. Olisi nurinkurista, jos kaupunginhallitus ei päättäisi myös siitä, tyytyykö kaupunki tuomioistuimen ratkaisuun vai valittaako se tuomiosta.

On varmaan sellaisia pieniä ja teknisiä oikeusjuttuja, joissa kaupunginlakimies voi päättää, onko aihetta valittaa. Mutta yleiskaavassa on kyse valtuuston päätöksestä ja vieläpä sellaisesta päätöksestä, jonka sisältöön vaikuttivat kaupungin lakimiesten tulkinnat, joihin vedoten yleiskaavaa ei valtuustossa muutettu muun muassa nyt hallinto-oikeudessa kumotuilta osin. Mielestäni hallinto-oikeuden tuomion jälkeen on nimenomaan poliittisten luottamushenkilöiden asia harkita, millaisia johtopäätöksiä tehdään.

Valituksista päättäminen voi olla joillekin poliittisille ryhmille vaikeaa. Esimerkiksi vihreiden puheilta Keskuspuiston ja Vartiosaaren puolustamisesta putoaa pohja, jos he päättävät valittaa siitä, että ne suojellaan rakentamiselta. Kokoomuksella taas on omat oppositionsa kaupunkibulevardeille ja Malmin lentokentän lopettamiselle.

Tästäkö on kyse, kaupunginhallitusta johtava pormestari Jan Vapaavuori ja kaupunkisuunnittelusta vastaava apulaispormestari Anni Sinnemäki? Erikoista suhtautumista demokraattiseen päätöksentekoon kuvastaa sekin, että toimialajohtaja Mikko Aho ilmoittaa kaupungin valittavan hallinto-oikeuden päätöksestä ennen kuin kaupunginhallitus on asiasta mitään päättänyt.

Poliittisten valintojen ulkoistaminen virkamiehille olisi surkea ja häpeällinen yritys väistää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle kuuluvaa vastuuta kaupungin suunnittelusta ja kehittämisestä. Kaupunginhallituksen ja valtuuston jäsenillä on kuitenkin vielä mahdollisuus näyttää ja tehdä toisin.

Muun muassa näihin Pirkkolan maisemiin esitettiin yleiskaavassa rakentamista, jonka hallinto-oikeus totesi laittomaksi.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »