Kumpulan kallion räjäyttäjät

19.1.2021

Kun halliyhtiö kaatoi marraskuussa Keskuspuistossa Pirkkolan metsän kesken oikeusprosessin, maanomistajan eli Helsingin kaupungin edustajat vain levittelivät käsiään. Nyt Kumpulassa kaupunki on itse kaatanut puut ja räjäyttämässä kiistellyn kallion, vaikka asian käsittely Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kesken.

Vanhan  puutaloalueen asukkaille tärkeän Keinukallion tuhoamista perustellaan päiväkotipaikkojen tarpeella ja vuonna 1996 hyväksytyllä asemakaavalla, josta ei muka voi poiketa. Kumpulan kallion puolustajat ovat tehneet konkreettisen esityksen uuden päiväkodin sijoittamisesta viereiselle hiekkakentälle, jossa on aiemmin ollut koulu. Se tulisi halvemmaksi ja olisi toteutettavissa nopeasti. Vaihtoehtoinen paikka on myös liikenteellisesti parempi.

Virkamiehet väittävät, että päiväkodin sijoittaminen hiekkakentän kohdalle vaatisi asemakaavan muuttamista. Rakennuslupa voitaisiin kuitenkin maankäyttö- ja rakennuslain asiantuntijoiden mukaan myöntää poikkeamispäätöksellä, koska muutos ei aiheuta haittaa naapureille eikä ympäristön suojelemiselle – päinvastoin. Kaupunkiympäristötoimialan johto on torjunut poikkeamispäätöksen, vaikka se samaan aikaan esittää poikkeamispäätöstä samaisesta 1996 asemakaavasta luonnontiedelukion tilojen rakentamiseksi viereisen Kumpulan kampuksen yhteyteen.

*****

Samanlaiseen haluttomuuteen arvioida uudelleen vanhoja päätöksiä, vaikka olosuhteet ovat muuttuneet, törmättiin  Pirkkolan metsään rakennettavan monitoimihallin kohdalla. Ja samoin kuin Pirkkolassa, on kaupunkiympäristötoimialan poliittinen johto – apulaispormestari ja lautakunta – kyvytön tai haluton hakemaan ratkaisuja virkamiesjohdon esittämien puitteiden ulkopuolelta.

Kun asukkaat ehdottivat jo kaksi vuotta sitten päiväkodin rakentamista toiseen paikkaan, heille ei edes vastattu – ja nyt selitetään, että ”enää ei ole mitään tehtävissä”. Puheet asukkaiden kuulemisesta ja osallisuudesta ovat vain tyhjiä sanoja.

*****

Vaikka hallinto-oikeus hylkäsi Kumpulan kallion puolustajien valituksen rakennusluvasta, ei alueella saa lain mukaan aloittaa sellaisia töitä, jotka tekevät hyödyttömäksi Korkeimmalle hallinto-oikeudelle esitetyn täytäntöönpanokiellon ja valituksen. Kaupunki on kuitenkin parturoinut alueen puista ja aloittanut kallion räjäyttämisen valmistelut. Kaupunkiympäristötoimialan johdossa eivät näytä painavan sen enempää asukkaiden mielipiteet, ympäristöarvot kuin oikeusvaltion periaatteetkaan.

Tuleeko Kumpulan kallion tuhoamisesta kaupunkiympäristötoimialaa johtavan vihreiden Anni Sinnemäen pormestarikampanjan synkästi räjähtävä lähtölaukaus?

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »