Kuninkaantammen kaava

15.1.2014

Kuninkaantammen kaava 

Kuninkaantammen asemakaavalla on monia hyviä tavoitteita uudenlaisesta ekologisemmasta kaupunginosasta. Tämä kaava on tärkeä myös poikittaisen joukkoliikenteen Jokeri-kakkosen kannalta.

Kaavaesityksen perusteluissa viitataan kuitenkin myös Kehä II:n suunnitteluun. Tällä perusteella on osa alueesta jätetty toistaiseksi kaavan ulkopuolelle. Varautuminen Kehä II:n suunnitteluun kuvastaa ennen muuta yksityisautoilun varaan rakentuvan liikkumisen tarpeita. Tähän kaavaesitykseen liittyvässä lausunnossa Ely-keskukselle ilmaistaan jopa valmius toteuttaa Kehä II kevyempänä ja vaiheittain toteutettavana ratkaisuna. Näin ollaan luopumassa Helsingin aiemmasta Kehä II:n toteuttamista selvästi vastustavasta kannasta.

Finnavian varoitukset lentomelusta on kaavaesityksessä sivuutettu ilman johtopäätöksiä. Vaikka alue ei sijaitse varsinaisella lentomelualueella, olisi meluongelma syytä ottaa huomioon talojen äänieristyksessä. Kysynkin apulaiskaupunginjohtajalta, miksi kaavaesitykseen ei ole haluttu kirjata mitään mainintaa lentomelun torjumisesta?

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »