Kuninkaantammentien puut Keskuspuistossa vaarassa

23.8.2021

 

Helsingin Keskuspuiston pohjoisosan hienoimpia ulkoiluteitä on kulttuurihistoriallisesti arvokkaana suojeltu Kuninkaantammentie. Vanhojen puiden reunustaman tien varteen on ilmeisesti viime viikolla tehty merkinnät, joiden mukaan tien toiselta laidalta kaadetaan puut useiden satojen metrien matkalta Pitkäkosken majalta Haltialan suuntaan.

Kuninkaantammentien suojelu on kirjattu selvästi osayleiskaavaan ja Keskuspuiston pohjoisosan asemakaavaan. Vanhojen puiden kaataminen ja ainakin 6 metriä leveän, ehkä leveämmänkin hiihtoväylän rakentaminen Kuninkaantammentien viereen, hävittää osan niistä kulttuuri- ja maisema-arvoista, joita kaavoituksella on päätetty suojella.

Kaupungin luonnonhoidon suunnitteluvastaava Tiina Saukkonen perusteli minulle vanhojen puiden kaatamista Keskuspuiston opastuksen yleissuunnitelmalla. Tuossa suunnitelmassa ei kuitenkaan kerrota mitään siitä, että aiotaan kaataa tietä reunustavia puita. Suunnitelman karttaan on piirretty Kuninkaantammentie ulkoilureitiksi ja sen viereen ”peltolatu”. Myöskään Haltialan ja Niskalan alueen hoito- ja kehittämissuunnitelmassa ei mitään mainintaa ole uuden väylän tekemisestä vanhaa metsää kaatamalla.

Keskuspuiston ulkoilureitit ovat syntyneet nykyistä pienemmän käytön oloissa ja ennen luistelutyylin hiihtoa ja maastopyöriä. Joillekin reiteille onkin tarpeen tehdä vähän lisää leveyttä. Kuninkaantammentie ei kuitenkaan kuulu lainkaan kapeimpiin ulkoiluteihin ja hiihtoladun voisi linjata kulkemaan pääosin tien pohjoispuolella olevalle peltoalueelle. Talvipyöräilyä ajatellen taas on lisäksi olemassa vaihtoehtoiset itä-länsisuuntaiset reitit Haltialan eteläpuolella Kuusimiehentiellä ja Vantaanjoen pohjoispuolella Ylästössä.

Kysellessäni muiltakin virkamiehiltä asiasta, sain osin ristiriitaisia tietoja siitä, mitä tien eteläpuolelle noin 6 metriin merkitty uusi linjaus tarkoittaa. Joidenkin vastausten mukaan se ei olekaan uuden hiihtoväylän laita vaan keskilinja eli hakkuut saattavat ulottua syvemmällekin vanhaan metsään.

Lisäksi ilmeni, että Keskuspuiston pohjoisosaan luonnonsuojelualueen rajausta siirrettiin valmisteluvaiheessa niin, että se ei koske nyt kyseessä olevaa vanhan metsän laitaa. Tämäkin kuvaa kyseisen metsäkaistaleen arvoa. Samalla sen perusteella voisi olettaa myös kaupunkiympäristötoimialan poliittisten päättäjien olleen tietoisia aikeista hakata metsää.

Yhtään puuta ei ole vielä kaadettu, mutta hakkuut on tarkoitus tehdä tämän syksyn aikana. Tielinjaukseen olennaisena kuuluvat vanhat puut voidaan pelastaa, mutta se edellyttää nopeaa asioihin puuttumista.

Hävitetäänkö Kuninkaantammentien eteläpuolen pitkältä matkalta vanhat puut vai noudatetaanko kaavamääräyksiä tielinjauksen suojelusta, riippuu poliittisista päättäjistä. Erityisesti kaupunkiympäristötoimialan, mutta osin myös kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan johdosta, sillä ulkoilureittien kehittäminen tehdään toimialojen yhteistyönä. Siunaavatko toimialojen apulaispormestarit ja lautakunnat metsäkaistaleen kaatamisen piittaamatta Kuninkaantammentien suojelusta? Vaihtoehtoja on, sen ainakin kaikki me alueella ulkoilevat tiedämme.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »