Kuntalaisaloite sotaorpojen maksuttomista uimahallikäynneistä

13.4.2016

Tämän kuntalaisaloitteen tekijä, Maria-Lisa Rodhin, lähetti meille valtuutetuille hyvissä ajoin vastineen vastaukseen, jonka hän oli saanut apulaiskaupunginjohtajalta tähän aloitteeseen sotaorpojen mahdollisuudesta päästä maksutta kaupungin uimahalleihin.

Aloitteeseen annetussa vastauksessa vedotaan siihen, että uimahallien lippujen hinnat ovat ”maltillisia” ja että maksuttomuus tuskin lisää liikuntaharrastusta tässä ikäluokassa.

Hintojen maltillisuus riippuu tietysti maksajan taloudellisesta tilanteesta ja tämä aloite koskee ryhmää ryhmästä, jossa moni elää hyvin pienen eläkkeen varassa.

Maksuton sisäänpääsy kaupungin uimahalleihin koskee jo nyt henkilöitä, joilla on rintama-, sotilas- tai rintamapalvelustunnus tai jotka ovat sotainvalideja. Tässä aloitteessa onkin ikääntyvien ihmisten hyvinvoinnin ohella kyse oikeudenmukaisuudesta. Myös sota-orvoilla on oma virallinen tunnus, jolla tämä pieni ryhmä voisi saada muiden sodasta kärsimään joutuneiden tavoin maksuttomat uintikerrat.

Helsingissä sotaorpotunnus on ilmeisesti vain muutamilla sadoilla ihmisillä. Liikuntaviraston talouteen tällä ei ole mitään merkittävää vaikutusta. Sen sijaan sotaorvoille se olisi tärkeä kädenojennus. Todettakoon, että monissa muissa kunnissa tarjotaan maksuttomat uintikerrat kaikille ikäihmisille.

Ehdotan, että valtuusto hyväksyy seuraavan ponnen: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet tarjota sota-orpotunnuksella maksuttomat uintikerrat liikuntaviraston uimahalleissa samalla tavalla kuin sotaveteraaneille, sotainvalideille ja rintamapalvelutunnuksen saaneille.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »