Kuntalaisaloitteita ja gryndereitä

9.4.2015

Vaalien läheisyys näkyi valtuustossa monien varavaltuutettujen osallistumisena ja isojen asioiden vähyytenä. Kokous alkoi ilmoituksella uuden punavihreän valtuustoryhmän virallisesta muodostamisesta. SKP:n ja Helsinki-listojen valtuustoryhmän kokouksessa tapasimme jo sitä ennen Pro Tuomarinkylä –liikkeen edustajat.

Kyselytunti

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä esitti kyselytunnille koulujen tietotekniikkaopetusta ja sen resursseja koskevan kysymyksen. Puheenjohtajisto ei sitä ottanut keskusteluun, jossa käsiteltiin koulukuraattoreiden ja –psykologien tiedonsaantia ja kaupungin asuntotuotantotoimiston ATT:n tilaamien muutamien Hitas-asuntojen myyntitarjouksia.
Kysyin keskustelussa koulupsykologien ja –kuraattoreiden oppilasmäärien lisäämistä koskevasta päätöksestä, kuka sen on tehnyt kun se ei vastaa valtuuston oppilashuollon kehittämiselle asettamia tavoitteita. Apulaiskaupunginjohtaja Viljanen perusteli ratkaisua kaupungin säästötarpeilla. ATT:n osalta keskustelua herättivät kokoomuksen esitykset supistaa ATT:n roolia ja jättää asuntotuotanto entistä enemmän gryndereiden valtaan. Päätöksiä kyselytunnilla ei tehdä.

Kuntalaisaloitteita

Keskustelua herättivät myös Vuosaaren musiikkiopetuksen tiloja, vanhusten maksuttomia liikuntapalveluja, Yliopiston metroaseman toista uloskäyntiä ja tuulivoimaa koskeviin kuntalaisaloitteisiin annetut vastaukset.  Taiteen perusopetusta Vuosaaren alueella koskevan aloitteen tueksi hyväksyttiin kaksi pontta. 70-vuotta täyttäneiden maksuttomia uimahalli- ja kuntosalipalveluja koskeva aloite johti kaupunginhallituksen lupaukseen selvittää asiaa. Konkreettista päätöstä asiassa, josta meidänkin ryhmämme on tehnyt useita aloitteita, ei vieläkään saatu.

Kummallisia tonttikauppoja

Erikoisimmat päätökset koskivat neljää Kalasataman parhaisiin kuuluvaa Verkkosaaren rantatonttia. Neljä niistä ”kilpaillutta” yritystä saivat kukin yhden tontin. Reiluun kilpailuun voi tässä uskoa yhtä hyvin kuin joulupukkiin. Vastustin tonttien myyntiä ja esitin niiden vuokraamista pitkäaikaisin sopimuksin, joilla kaupunki saisi ajan mittaan paremman tuotonkin. Tätä kannatti pääosa VAS:n valtuutetuista, SDP:n varavaltuutettu Vepsä ja Punavihreiden kahden hengen ryhmä. Esitys torjuttiin äänin 69 – 10, tyhjää 4.

Kalasataman Koksikadun kolmioon hyväksyttiin asuntorakentamista liikenteen melualueelle. Arvostelin meluongelman sivuuttamista, viittasin mm. ympäristölautakunnan ja HKL:n kriittisiin lausuntoihin tästä.

Valtuuston seuraavaan kokoukseen 22.4. on tulossa asumisen ja maankäytön ohjelman seuranta. Lisäksi valtuusto saa 29.4. infon yleiskaavan valmistelusta ja yleiskaavaluonnoksesta järjestetään SKP:n ja Helsinki-listojen aloitteesta valtuustossa 5.toukokuuta lähetekeskustelu.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »