Kymp-toimiala taas Lapinlahden kimpussa

26.1.2024
Onnetonta on taas kerran Helsingin kaupungin ja kaupunkiympäristötoimialan johdossa päätösten valmistelu. Vai ajetaanko tahallaan asiat jamaan, jossa päästään runnomaan läpi ratkaisuja kulttuuri- ja viherympäristöjen kustannuksella?
Ensin on valmisteltu muutama vuosi päätöstä autotunnelin rakentamiseksi Länsiväylälle Länsisatamasta, jotta sinne voidaan siirtää Eteläsatamasta Tallinnan laivaliikenne ja Eteläsatamaan rakentaa taloja. Vaihtoehtona ollut Tallinnanlaivojen siirto Vuosaareen torjutaan selvityksiin vedoten.
Sen jälkeen kaavoittaja kertoo Lapinlahden entisen sairaalan kaavoitusta koskevassa tilaisuudessa, että tunneli ei uhkaa Lapinlahden puistoa, joka on asemakaavalla suojeltu.
Ja nyt, muutama kuukausi myöhemmin todetaankin, että autotunnelia varten pitääkin leikata pois osa Lapinlahden puistosta. Tunnelilinjausten tiellä ovat ”yllättäen” kaupungin energiayhtiön maanalaiset öljysäiliöt. Eikö kukaan selvittänyt noita säiliöitä ennen kuin pari vuotta sitten tehtiin satamajärjestelyjä ja tunnelia koskeva periaatepäätös? Vai ajateltiinko kaupunkiympäristötoimialan johdossa, että puistosta on helpompi leikata osa, kun valmistelut viedään ensin pidemmälle? Ohjaavatko tonttien myynti- ja vuokratulot kaupunkiympäristötoimialan toimintaa – asukkaiden hyvinvoinnin, kulttuuri- ja ympäristöarvojen kustannuksella?
Entä miksi vaihtoehtoina esitellään vain erilaisia määriä Lapinlahden puistosta leikkaavia malleja? Miksei selvitetä kunnolla autolauttojen siirtoa Vuosaareen, kun autoliikennettä pyritään muutenkin vähentämään Helsingin keskustassa ja pidemmällä aikavälillä autoliikenteen tarvetta Suomenlahden yli lautoilla vähentävät niin autojen vuokraaminen kuin junayhteydet? Tai onko kunnolla selvitetty, miten Helen-yhtiön varavoimalan polttoaineet tai niiden varastot voidaan muuttaa nopeammin kuin Satama ja Helen omista intresseistään lähtien väittävät? Oma lukunsa on se, miksi Jätkäsaareen ylipäätään ryhdyttiin tuomaan autolauttaliikennettä, kun alueen kaavoitusta on tehty autoliikenteen vähenemisen oletuksilla.
© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »