Kysymyksiä mielenterveyskuntoutujien palveluasumisesta

8.6.2011

Kysymyksiä mielenterveyskuntoutujien palveluasumisesta

 

Mielenterveyspalveluihin ja mielenterveyskuntoutujien palveluasumiseen tarvitaan lisää resursseja. Toivottavasti ensi vuoden budjetin valmistelussa tähän saadaan nyt esitettyjen määrärahojen siirtojen lisäksi myös uutta rahaa.

Tähän esitykseen liittyy eräitä asioita, joista toivon lisätietoja apulaiskaupunginjohtajalta:
– Ensinnäkin kysymys palveluasumisen kustannuksista. Millaisiksi ne muodostuvat asukkaille ja millaisiksi kaupungille. Hankintaanko nämä paikat yksityiseltä puolelta vai toteutetaanko ne kaupungin omalla toiminnalla?
– Toiseksi tässä viitataan mm. Roihuvuoren, Kontulan ja Riistavuoren laitospaikkojen muuttamiseen statukseltaan palveluasumiseksi. Millä tavalla tämä muutos on vaikuttanut asukkaiden maksuihin? Onko asukkaiden maksuosuus kokonaisuutena ottaen kasvanut?

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »