Kysymys metropolialueen kuntajakoselvityksestä

22.10.2014

Oikeuskanslerin viime vuoden keväällä antaman päätöksen mukaan kuntien pitää tietää sote-uudistuksen vaikutukset riittävän hyvissä ajoin ennen kuin niiden voi edellyttää ottavan kantaa kuntajakoesityksiin.

Sote-uudistuksen sisältö on edelleen auki ja epäselvä, monet isotkin asiat näyttävät jäävän ratkaistavaksi vasta toimeenpanovaiheessa. Palveluverkkoja koskevista ratkaisuista ei ole mitään muuta selvyyttä kuin, että paine lähipalvelujen karsimiseen kasvaa.

Auki ovat myös metropolihallintoa koskevat ratkaisut. Lisäksi sote-alueen ja metropolihallinnon suhde on ongelmallinen, ei vähiten alueiden erilaisen maantieteellisen laajuuden takia.

Kuntauudistukseen liittyy niin paljon perustuslaillisia ja demokratiaongelmia, että esimerkiksi Kuntaliiton pitkäaikainen johtava lakimies Kari Prättälä toivoi äskettäin uuden hallituksen arvioivan vaalien jälkeen koko kuntauudistuksen uusiksi. Hänen mielestään vaaleilla valittava maakuntahallinto ratkaisisi sote-uudistuksen perustuslailliset ongelmat.

Metropolialueen kuntajakoselvityksen ehdotukset ovat tässä vaiheessa alustavia. Mutta onko tarkoitus, että kunnat ottavat ehdotukseen kantaa selvityksen valmistuessa marraskuussa? Eikö esityksen valmistelussa ole syytä ottaa aikalisä ja kuntien kannanotoille varata oikeuskanslerin esittämällä tavalla riittävästi aikaa sen jälkeen kun sote-ratkaisusta on saatu ensin riittävät tiedot?

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »