Laajasalon ala-asteen vuokran kohtuullistaminen

11.2.2009

 

Laajasalon ala-asteen peruskorjaus on nostanut esille monia
muissakin vastaavissa tapauksissa tärkeitä kysymyksiä. Tämän
peruskorjaushankkeen esittelytekstistä ilmenee, että hankkeen jälkeen
opetusvirastolta aiotaan periä lähes kaksinkertaista vuokraa näistä tiloista.
Nykyinen vuokra on 510 000 euroa vuodessa ja uusi vuokra on esityksen
mukaan 985 000 euroa. Pidän tätä kohtuuttomana.

Ehdotan, että valtuusto hyväksyy ponnen: Hyväksyessään
Laajasalon ala-asteen peruskorjauksen hankesuunnitelman valtuusto edellyttää,
että kaupunginhallitus ryhtyy toimiin opetusvirastolta hankkeen valmistuttua
perittävän tilavuokran kohtuullistamiseksi.

(Valtuusto torjui ponnen äänin 37 – 17 – puolesta 26)

 

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »