Laajasalon Gunillantien asemakaavan muutos

22.10.2014

Helsingin strategioiden mukaan suunnittelussa ja päätöksenteossa lisätään asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. Tämä Laajasalon Gunillantien asemaakaavan valmistelu on taas kerran esimerkki siitä, miten muodollinen kuuleminen on korvannut kuuntelemisen ja asukkaiden todelliset vaikutusmahdollisuudet.

Ongelmana näyttää olevan myös se, että suunnittelijoilta edellytetään ympäri kaupunkia esityksiä voimakkaasta lisä- ja täydennysrakentamisesta. Tämä ei ota riittävästi huomioon olemassa olevien alueiden ominaispiirteitä ja ympäristöarvoja. Ylimitoitetut rakentamistavoitteet sivuuttavat sen, että Helsingissä on paljon isoja kaavoitus- ja rakentamishankkeita, joista kaikkien toteuttamiseen ei missään tapauksessa löydy rahaa pitkiin aikoihin.

Tähän asemakaavaluonnokseen tulleissa lausunnoissa arvostellaan erityisesti liian korkeaa ja tehokasta rakentamista pientalovaltaisen alueen kylkeen. Lähimmillään korkeita pistetaloja tulee jopa alle 20 metrin etäisyydelle nykyisistä asuinrakennuksista. Vaihtoehtona esitetään ratkaisuja, joissa keskeisenä on Gunillantien varteen muodostettava, asteittain 5 – 6 kerrokseen nouseva rakentaminen.

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmän mielestä tällaiset vaihtoehdot sopivat alueelle paremmin. Niiden toteuttaminen ei vaaranna asuntotuotannon lisäämisen tavoitteita, joiden toteuttamiselle löytyy Helsingistä paljon muitakin mahdollisuuksia. Asukkaiden esittämissä vihtoehdoissa ei myöskäämn vastusteta ylipäätään täydennysrakentamista vaan esitetään sen sijoittelun muuttamista ja määrän kohtuullistamista.

Esitän, että valtuusto palauttaa asemakaavan uudelleen valmisteltavaksi niin, että rakennusalaa ja kerroskorkeutta vähennetään esitetystä.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »