Lähialueiden terveysasemia ei saa keskittää Oulunkylään

29.9.2022

 

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen talousarvioon liittyvän suunnitelman mukaan Oulunkylän keskustaan aiotaan rakentaa jättikokoinen terveys- ja hyvinvointikeskus. Siihen on tarkoitus keskittää vuoden 2028 alusta Maunulan, Paloheinän, Pihlajamäen ja Oulunkylän nykyisten terveysasemien, neuvoloiden ja hammashoitoloiden palvelut.

 

Kaupunginosayhdistyksillä vaihtoehto

Alueen kuusi kaupunginosayhdistystä ovat järjestäneet keskustelun virkamiesten kanssa ja tavanneet apulaispormestari Daniel Sazonovin ja muita sote-lautakunnan jäseniä. Esitimme, että Maunulan, Paloheinän ja Pihlajamäen terveysasemien, neuvoloiden ja hammashoitoloiden toimintaa jatketaan ja Oulunkylän terveysasema saa uudet tilat.

Palvelujen keskittäminen ei vastaa Maunulasta ja Torpparinmäestä Pihlajamäkeen ja Viikkiin ulottuvan alueen tarpeita ja erityispiirteitä. Alueella on 90 000 asukasta ja suunnitelmien mukaan jatkossa lähes 130 000. Oulunkylä ei ole koko alueen liikenteen solmukohta ja yhteydet sinne ovat monille hankalat. Tämä koskee erityisesti Pihlajamäen terveysasemaa.

Ennen investointisuunnitelmia on tärkeä selvittää kunkin alueen tilanteita, tarpeita ja vaihtoehtoja palveluverkon kehittämisessä. Tällaisia selvityksiä kaupunki ei ole tehnyt.

Rakentamishankkeet tulevat myöhemmin konkreettisemmin päätettäväksi. Kaupunginosayhdistysten mielestä on kuitenkin selvää, että budjettiin liittyvät rakentamissuunnitelmat ohjaavat ratkaisevalla tavalla palveluverkon kehitystä. Tätä huolta lisää se, että myöskään esitetyssä palvelustrategiassa ei linjata lähiterveysasemien säilyttämistä.

Kaupunginosayhdistykset esittävät, että Maunulan, Oulunkylän, Paloheinän ja Pihlajamäen terveysasemien alueella kehitetään niiden tarpeista ja erityispiirteistä lähtevää, lähipalveluihin perustuvaa toimintamallia. Samalla on syytä lisätä terveysasemien resursseja. Näin voidaan edistää myös valtuuston kaupunkistrategiaan kirjaamia tavoitteita palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden turvaamisesta lähellä asukkaita.

 

Keskustelutilaisuudet ja adressi

Kaupunginosayhdistykset järjestävät terveysasemista kaksi avointa keskustelutilaisuutta, joihin on kutsuttu kaupunginhallituksen edustajia kuulemaan asukkaiden mielipiteitä:

– Torstaina 27. lokakuuta klo 18 Pihlajamäen kirkon seurakuntasali

–  Torstaina 3. marraskuuta klo 18 Maunula-talon Metsäpurosali.

Kantaa voi ottaa myös allekirjoittamalla vetoomuksen lähiterveysasemien puolesta www.adressit.com/maunulan_paloheinan_ja_pihlajamaen_terveysasemien_puolest

HANNA-MARI MIKKONEN, Pihlajamäki

YRJÖ HAKANEN, Pirkkola

(Artikkeli Oulunkyläinen – Pohjoiset kaupunginosat -lehteen 5/2022)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »