Lähipalvelujen turvaaminen sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutoksessa

1.2.2012


Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimea järjestetään uudelleen. Palvelujen käyttäjien mielipiteiden kuuleminen ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen uudistusta tehtäessä on tärkeää. Tähän mennessä uudistuksen valmistelu on kuitenkin tapahtunut asukkaita kuulematta.

Sosiaali- ja terveystoimessa lähipalveluilla on tärkeä merkitys muun muassa palvelujen saatavuuden, ennaltaehkäisevän toiminnan ja tasa-arvon kannalta. Esimerkiksi terveysasemaverkon laajuus osana lähipalveluja on tärkeää terveyserojen vähentämiseksi. Lähipalvelut ovat myös olennainen osa kestävää kaupunkikehitystä.

Esitämme, että sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistuksen yhteydessä huolehditaan lähipalvelujen turvaamisesta niin, että lähipalveluja ei vähennetä eikä karsita.

Yrjö Hakanen + 13 muuta valtuutettua eri ryhmistä

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »