Länsimetroyhtiö

25.4.2007


Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen kehittämiseen liittyy monia hankkeita. Helsinki on seudun joukkoliikenteen suurin toimija. Täällä joukkoliikenne on järjestetty kunnallisen liikelaitoksen puitteissa.

Tämän esityksen mukaan Länsimetroa toimintaa palvelevia rakennuksia, tunnelia, raiteita ja laitteita hallitsemaan, ylläpitämään ja kehittämään perustetaan osakeyhtiö. Tähän liittyy monia kysymyksiä, joihin esityksestä ei löydy juurikaan vastauksia.

Esitetyn yhtiöjärjestyksen mukaan keskinäisessä kiinteistöyhtiössä Helsinki hallitsisi metrorataa ja laitteita Helsingin alueella, Espoo omalla alueellaan. Osa metroliikenteestä tapahtuisi siten kunnallisen liikennelaitoksen ja osa osakeyhtiön alueella. Lainsäädännön mukaan niissä on erilainen käytäntö arvonlisäverotuksessa, henkilöstön asemassa, kilpailuttamisessa, päätöksenteossa ja hallinnon julkisuudessa. Kun kysyin virkamiehiltä, miten nämä erilaiset käytännöt aiotaan yhdistää, minulle kerrottiin, että sitä ei ole vielä selvitetty.

Kerrotun mukaan Espoo on halunnut yhtiötä. Helsinki ei ole kuitenkaan pääkaupunkiseudulla mikään huutolaispoika, jonka olisi pakko alistua mihin tahansa. — Onko Länsimetroyhtiö avaus siihen, että Helsingin joukkoliikennettä ryhdytään yhtiöittämään laajemminkin?

Huolen aihetta lisää pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan joukkoliikennetyöryhmän toimeksianto, jonka mukaan selvittelyn kohteena ovat joukkoliikenteen suunnittelun, operoinnin ja liikennevälineiden erilaiset omistusmallit ja jopa kokonaisvastuun siirtäminen yhtiölle.

Meillä bussiliikenteen kilpailuttamisesta ja muualla myös raideliikenteen kilpailuttamisesta saaduista kehnoista kokemuksista huolimatta on myös Matti Vanhasen uuden hallituksen ohjelmaan kirjattu rautatieliikenteen mahdollinen kilpailuttaminen erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Kysynkin asianomaiselta kaupunginjohtajalta, miksi länsimetroa koskevassa esityksessä ei ole selvitetty vaihtoehtoja yhtiömallille? Entä miten on aiottu sovittaa yhteen yhtiömalli ja kunnallinen liikennelaitos?

Esitän, että valtuusto hyväksyy seuraavan ponnen: Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus tuo pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan joukkoliikenneryhmän samoin kuin muidenkin työryhmien esitykset ennen kuin neuvottelukunnassa tehdään niitä koskevia päätöksiä.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »