Länsisataman-Jätkäsaaren asemakaava

3.6.2009

 


Asuntojen keskikokoa koskeva keskustelu tämänkin kaavan
yhteydessä osoittaa, millaisiin hankaluuksiin joudutaan, jos kaupunki ei ota
käyttöönsä keinoja vaikuttaa suoraan rakentamisen hintaan.

Paineet pienten asuntojen osuuden lisäämiseen johtuvat
siitä, että asuminen on Helsingissä tolkuttoman kallista. Tätä ongelmaa ei
tietenkään ratkaista pienentämällä asuntojen keskikokoa. Grynderit
tavoittelevat pienempiä asuntoja rakentamalla vain suurempia katteita. Kun
markkinat eivät tarjoa edullisia asuntoja, pitäisi kaupungin ryhtyä itse
rakentamaan niitä.

Jätkäsaaren alue tarjoaa mahdollisuuden kehittää ensisijassa
joukkoliikenteeseen nojaavaa uudenlaista aluetta. Tähän liittyvä
autopaikkanormien pienentäminen ei tarkoita, että estettäisiin kokonaan auton
käyttö alueella. Autopaikkanormin pienentäminen säästää rakentamiskustannuksia
ja tarjoaa vaihtoehtoja niille, jotka eivät tarvitse tai halua omaa autoa.

Näistä syistä kannatan valtuutettu Arhinmäen esitystä
kaavaehdotuksen palauttamisesta uuteen valmisteluun. Tällaisten muutosten
tekeminen kaavaan ei pitkitä asiaa kohtuuttomasti.

Lisäksi haluan kiinnittää huomiota julkisten palvelujen
investointisuunnitelmiin. Jo ensi vuoden budjetin ja seuraavan
taloussuunnitelman valmistelussa on tärkeä turvata riittävä rahoitus
päiväkotien, koulujen, joukkoliikenteen ja muiden palvelujen rakentamiseen.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »