Länsisataman Saukonlaiturin tontteja ei syytä myydä

14.12.2016

Tämän asian valmistelu on tapahtunut tavalla, jossa vastaa kovin huonosti valtuuston tavoitteita. Kaupunginhallituksen ja kiinteistölautakunnan päätöksellä on järjestetty tarjouskilpailu, jolla myydään läheltä meren rantaa tontteja sääntelemättömään, kovan rahan omistusasuntojen rakentamiseen.

Valtuuston asettamat tavoitteet tonttien myynnistä on ylitetty jo kauan sitten. Tässä suhteessa ei siis ole perusteltua myydä lisää tontteja, tässä tapauksessa noin 40 miljoonalla eurolla. Näillä lähellä merenrantaa oleville kantakaupungin alueille on keskittynyt muutenkin paljon kallista asumista, joten tämä esitys ei vastaa myöskään valtuuston tavoitteita alueiden eriytymisen ehkäisemisestä.

Esitän, että valtuusto palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi niin, että tonttien myymisen sijasta selvitetään mahdollisuudet pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin ja kohtuuhintaisen asumisen edistämiseen.

(Valtuusto hyväksyi tonttien myynnin ja hylkäsi Hakasen esityksen äänin 73 – 7.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »